Zijn de voorzetels 'ontstaan' uit de naamvallen in het Latijn?

Tim, 20 jaar
4 december 2009

In het klassiek Latijn zijn er nog zes naamvallen die een veelheid aan functies kunnen uitdrukken. Veel van die naamvallen moeten we in het Nederlands weergeven met een voorzetsel zoals bijvoorbeeld een ablatief met "met" of "door", cavere aliquid met "zich hoeden voor iemand", ... . Mag hieruit afgeleid worden dat in de Indo-Europese talen eerst de naamvallen overheersten en dat die daarna langzaam zijn vervangen door voorzetsels?

Antwoord

Men kan inderdaad stellen dat de oude indo-germaanse talen over casussystemen beschikten. In ieder geval is al duidelijk in het Klassieke Latijn dat naamvallen hun functie beginnen te verliezen. Ze worden meer en meer vervangen door voorzetsels. De voorzetsels bepalen in veel gevallen de betekenis en de naamval is afhankelijk van het voorzetsel. Zo worden ex, ab, etc steeds met de ablatief geconstrueerd. In sommige gevallen hebben de naamvallen nog een eigen functie, bv na in dient de accusatief om richting weer te geven, de ablatief om plaats weer te geven.

In de Romaanse talen die alle uit het Latijn afgeleid zijn, zie je de naamvallen bijna overal volledig verdwijnen en vervangen worden door voorzetsels (bv de datief wordt ad) of door woordvolgorde (onderwerp en lijdend voorwerp resp. voor en na het werkwoord).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw