Waarom wordt de mens steeds groter en groter?

Laurens, 17 jaar
1 december 2009

Als je in kelders van oude huizen nu komt, lijkt het allemaal heel klein en laag gebouwd, evenals de deuren op de gewone verdiepen.

Mij hebben ze altijd verteld dat dit komt omdat de mens vroeger kleiner was dan nu.

Mijn vraag is dus waarom de mens evolueert naar een groter organisme? Welk voordeel hebben we eruit gehaald?

Antwoord

Beste,


De grootte van een mens wordt bepaald door twee zaken: de "omgeving" en de "genen".

Met de omgeving wordt bedoeld: voeding van de moeder tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding, en voeding van het kind tot de adolescentie (wanneer de groei stopt). Een optimale voeding omvat niet alleen voldoende kalorieen, maar ook voldoende eiwitten, mineralen en vitaminen. Pas bij een optimale voeding kan men de maximum lengte bereiken die genetisch is vastgelegd, dat wil zeggen in de genen die men heeft overgeerfd van zijn ouders. Naast de voeding speelt ook de betere hygiene en medische zorg een rol. Die zijn nu allemaal veel beter in onze streken dan vroeger het geval was en daarom zijn er nu meer grote mensen dan vroeger. 
Deuropeningen worden gemaakt volgens de gemiddelde afmetingen van mensen. Aangezien er meer grote mensen zijn dan vroeger, zijn we gemiddeld groter dan vroeger en worden deuropeningen dus hoger gemaakt.

Wat de genen betreft die onze maximale grootte bepalen, die kunnen effectief geëvolueerd zijn om een grotere lichaamslengte mogelijk te maken. Dat heeft niet noodzakelijk een direct voordeel. De pygmeeën en bosjesmannen bijvoorbeeld tonen aan dat het eerder een voordeel is om een kleinere gestalte te hebben omdat de jagers dan beter kunnen lopen in bos of struikgewas of omdat ze in lang gras minder zichtbaar zijn voor hun prooidieren.
Maar men denkt dat een grotere gestalte bij onze voorouders geselecteerd werd door een vrouwelijke voorkeur voor grotere mannen - men noemt dit seksuele selectie. Als grotere mannen er beter in slaagden een partner te vinden, dan zullen zij meer kinderen op de wereld hebben gebracht dan kortere mannen. De genen die een grotere afmeting mogelijk maken, en die worden doorgegeven aan de kinderen, zullen op termijn dus meer voorkomen in de populatie en de "korte genen" verdringen. Resultaat: de mens is gemiddeld langer geworden.
Het schijnt dat onze moderne vrouwen trouwens nog steeds een voorkeur hebben voor lange mannen in plaats van korte!
Overigens is het zo dat de beschreven evolutie door seksuele selectie enkel plaats kon grijpen in gemeenschappen waar vrouwen hun partner zelf mochten kiezen. In gemeenschappen waar de ouders een partner kozen voor hun dochter kon dit mechanisme niet meespelen (tenzij de vrouwen vervolgens "vreemd gingen").

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen