Groeit de wereld als men opgraving doet omdat er dan zand van onder de grond boven komt?

van de Velde , 13 jaar
29 november 2009

Je ziet dat men opgraving doet van onder de grond wil dat zeggen dat de wereld groeit of is dat gewoon om dat van ergens anders er zand over gaat liggen dat van ergens anders komt ?

Antwoord

Beste Ayrton,

Het feit dat men voorwerpen en constructies vooral ondergronds vindt heeft verschillende oorzaken.

1. Het gaat dikwijls over van nature ondergrondse structuren: waterputten, riolen, funderingen,...

2. Vaak vindt men inderdaad ondergrondse sporen terug omdat die achteraf bedekt geraakt zijn ofwel door natuurlijke afzettingen ofwel door menselijke ophogingen. In middeleeuwse steden bijvoorbeeld heeft men nogal dikwijls afbraakmateriaal gewoon terug verdeeld over de stad waardoor het niveau waarop men woont in de steden vaak is gestegen. Laagtes werden soms opgevuld zoals in Brussel bijvoorbeeld waar de ruimte tussen een aantal hogere heuvels volledig is opgevuld. Nederzettingen kunnen ook bedolven geraken onder natuurlijke afzettingen: bij overstromingen bijvoorbeeld of in drogere omstandigheden onder zand bedolven worden. Onze duinen bijvoorbeeld hebben op een bepaald ogenblik de duinenabdij onder het zand bedolven.

Dit betekent echter niet dat de aarde globaal genomen groeit: het materiaal komt altijd ook van ergens anders. Sommige zones hogen op, andere worden weggegraven of gaan verlagen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen