Blijft het aantal moleculen op aarde altijd gelijk? Bestaat een mens uit moleculen (en atomen) die al bestaan sinds het begin der tijden?

Lindsay, 29 jaar
28 november 2009

Antwoord

Beste Lindsay,

Dit is een vraag waarbij het antwoord zowel stukjes bevat die met ja hetzij met neen kunnen beantwoord worden. Ten eerste moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen moleculen (zijnde collecties van onderling gebonden atomen) en atomen zelf.

De atomen die wij "tegenkomen" bestaan al sinds het begin van ons zonnestelsel en zelfs veel vroeger dan dat, omdat zij ontstaan zijn in sterren die op het einde van hun levenscyclus gekomen waren en dan met veel geweld ontploft zijn. Dus duidelijk niet afkomstig van onze zon, maar veel vroeger.

Het aantal atomen op aarde is min of meer constant. Als je heel nauwlettend kijkt zou je kunnen tegenwerpen dat we toch een deel verliezen aan de ruimte en langs te andere kant ook winnen door meteorieten, asteroïden en kometen  die inslaan op de aarde of verdampen in de atmosfeer. Dat is natuurlijk een relatief kleine fractie van alle atomen op aarde.

Grosso modo zou je wel  kunnen zeggen dat  dan het aantal atomen constant is. In die zin zijn we inderdaad opgebouwd uit atomen die  al sinds het begin van ons zonnestelsel bestaan en op aarde voorkomen en die in levende wezens continu gerecycleerd worden. Voor moleculen ligt dat anders. Ze worden voordurend aangemaakt en afgebroken in ieder organisme dat leeft. Meer dan éénmaal per jaar zijn alle moleculen en dus ook atomen door je metabolisme vervangen door nieuwe, die je uit je voedsel gewonnen heb. Eigenlijk zijn dat verzamelingen van cycli waarin bepaalde type atomen voordurend verspringen van locatie naar locatie. Neem nu Koolstofatomen, zij "starten" als CO2 (koolzuurgas of koolstofdioxide), worden opgenomen in planten, daar ingebouwd in suikers, omgezet naar allerlei andere verbindingen, worden daarna opgegeten door dieren (mens) die dat omzetten in lichaamseigen moleculen, dat vlees wordt, dat dan weer opgegeten wordt door andere dieren of de mens en die uiteindelijk de energie hieruit wint om aldus CO2 uit te ademen en het spel begint van voor af aan.

Dus soort cyclus verhaal kan je vertellen voor ieder type atoom in je lichaam! Conclusie atomen blijven bestaan, moleculen wisselen voordurend.

vriendelijke groeten

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen