Waarom mag een 16 jarige wel seks hebben maar niet naar porno kijken?

Bart, 17 jaar
25 november 2009

Dit staat volgens een gerucht in de wet, maar dit houdt toch helemaal geen steek?

Antwoord

Dat zou inderdaad geen steek houden, gelijk heb je. Maar je moet niet altijd afgaan op geruchten, daar zijn er veel van, maar weinigen houden steek. Veel geruchten zijn ongenuanceerd, vaak overdreven en simplistisch (in de betekenis van 'sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid').

Ook hier zou je kunnen zeggen dat er geen rook is zonder vuur, maar men haalt allerhande zaken door mekaar.

Pornografie is sinds midden/eind jaren 1980 niet (langer) verboden in België of Nederland. Pornografie is legaal zolang bij de productie geen minderjarigen betrokken zijn.  Mogelijk mag pornografie - zoals tabaksproducten - niet aan min dan zestienjarigen verkocht worden, maar ik betwijfel dat, vind in elk geval geen verbod in die zin terug in strafwetboek of andere reglementeringen.

Wel verboden is, maar dan voor elke leeftijd, het maken, verkopen, in bezit hebben of zelfs bekijken van pornografie waarin minderjarigen (tot 18 jaar) seksueel afgebeeld, gebruikt etc... worden. Zie voor de wettelijke bepalingen: www.stopchildporno.be/nl/kinderpornografie/belgische-wetgeving/. Voor een juridische omschrijving van het begrip minderjarige en de redenen waarom dit begrip werd ingevoerd kun je terecht op http://nl.wikipedia.org/wiki/Minderjarige. Over het begrip 'zedenschennis' vind je heel veel op http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbare_zedenschennis.

Makkelijk vindbare en raadpleegbare antwoorden om je duidelijk te maken dat je heel veel zelf kunt op- en uitzoeken. Mogelijk is dat iets minder makkelijk dan een vraag stellen aan een wetenschapper, maar het is wel veel bevredigender, leerrijker én wetenschappelijker. Interessante, kritische, ongewone, niet-voor-de-hand liggende vragen stellen is het begin van een wetenschappelijke houding ('attitude'). Zelf op zoek gaan naar een niet altijd gemakkelijk en vaak complex antwoord is het wenselijke vervolg. Best spannend, het lijkt soms wel detectivewerk. Doen!

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2017
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen