Mag ik mijn auto ombouwen tot eentje die op elektriciteit rijdt?

Luc, 43 jaar
8 mei 2008

En mag ik er dan de openbare weg mee op?

Antwoord

Dat hangt er van af wat je verstaat onder 'ombouwen'. Op zich is er natuurlijk niets op tegen dat je jezelf een elektrische wagen aanschaft en je daarmee op de openbare weg begeeft. Natuurlijk vooronderstelt dit wel dat je in orde bent met alle wettelijke verplichtingen die daaraan verbonden zijn, zoals het afsluiten van een autoverzekering en het in het bezit zijn van een geldig keuringsbewijs.

Je moet echter steeds voor ogen houden dat telkenmale een constructeur een nieuw model van wagen op de markt wil brengen, hij hiervoor eerst de goedkeuring moet verkrijgen van de overheid (art.3 K.B. 15 maart 1968). Dat betekent dat wanneer jij aanpassingen gaat uitvoeren die ervoor zorgen dat je wagen niet meer in overeenstemming is met de gegevens uit die goedkeuring, je een getuigschrift zal moeten bekomen dat die wijzigingen toestaat (art. 13, §2 K.B.). Het K.B. bepaalt bovendien dat wanneer de verbouwing wordt uitgevoerd door een andere persoon dan de constructeur of zijn gemachtigde, het verzoek  niet wordt ingewilligd tenzij met de toestemming van de constructeur of zijn gemachtigde.

Eenvoudig gezegd komt het er dus op neer dat je zelf zomaar niet kan beginnen sleutelen aan essentiële onderdelen van de wagen. In een ministeriële omzendbrief van 18 april 2006 (die meer uitleg geeft bij het bovenvermelde K.B.) kan je lezen wat je wel en niet mag wijzigen (tunen) aan je wagen en onder welke voorwaarden. In die omzendbrief staat duidelijk te lezen dat motortuning geenszins wordt toegestaan. M.a.w. je mag zelf je wagen zomaar niet ombouwen tot een elektrische wagen. Daarvoor zal je langs je constructeur of een erkend garagist moeten gaan.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof.dr. Daily Wuyts

Aansprakelijkheidsrecht en verbintenissenrecht in het bijzonder verzekeringsrecht. Daarnaast gaat mijn intresse ook uit naar bestuurs- en staatsrecht

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13 2000 Antwerpen
http://www.uantwerpen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw