Is voor kinderen met Asperger syndroom gewoon of buitengewoon onderwijs aangewezen?

eve, 35 jaar
23 november 2009

Mijn zoontje zou het syndroom van Asperger hebben. Nu lees ik dat heel veel mensen met dezelfde handicap in de tienertijd depressies en angststoornissen ontwikkelen. Hypothese is dat ze 'bezwijken" onder jarenlange stress, pesterijen en te veel energie gestoken te hebben in zich 'staande te houden' in het reguliere onderwijs
Alhoewel blijkbaar veel ouders de neiging hebben hun kinderen zo lang mogelijk in het regulier onderwijs te houden, is mijn instinctieve reactie om hem liefst in een beschermde (en dus buitengewoon onderwijs) omgeving te laten opgroeien om zijn kansen optimaal te kunnen benutten in de beste omstandigheden. Ik lees dat kinderen in buitengewoon onderwijs de mogelijkheid hebben om dezelfde richtingen te volgen als in het reguliere onderwijs, en desgewenst kunnen doorstromen naar hoger onderwijs..
Wat zijn de bezwaren of nadelen dan die verbonden zijn aan BLO /BUSO?

Antwoord

Hallo,

Ik kan, denk ik,  maar een deeltje van je vraag beantwoorden. Hopelijk krijg je nog andere antwoorden zodat je een breed beeld krijgt en echt gesteund wordt in de beslissing die je moet nemen. Als lector leerzorg (basisonderwijs) en zorgcoördinator weet ik:
Binnen het reguliere, lager onderwijs werken we met eindtermen, in het buitengewoon (ook wel niet-officieel 'bijzonder) onderwijs werken we met ontwikkelingsdoelen. De ontwikkelingsdoelen zijn doelen die de leerkrachten nastreven, eindtermen moeten bereikt worden. De ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs brengen jouw kind op het niveau van een vierde leerjaar. Dit ligt natuurlijk anders in het reguliere onderwijs. Dit wil zeggen, dat je kind na het buitengewoon onderwijs de overstap zal maken naar 1B (beroeps).  Lukt dit eerste jaartje, kan je kind overstappen naar 1A en daar het jaar overdoen. Zo belandt je kind in de A-stroom, als het dit aankan, natuurlijk.
Het gewone onderwijs kan kinderen met Asperger aan, afhankelijk van de ernst natuurlijk. Je hebt ook recht op een GON-begeleider die de leerkracht en je kind kunnen helpen. Het blijft een belasting voor de leerkracht en je moet het als ouder heel goed opvolgen. Het kan zijn dat de draagkracht van de ene leerkracht groter is dan die van een andere leerkracht. Als ouder moet je dit ook beseffen en klaarstaan om eventuele problemen, vragen op te vangen.  Zoek een kleine school waar je voelt dat het team openstaat voor je kind. Hou rekening met de intellectuele mogelijkheden van je kind. Verwacht niet te veel. Hou het welbevinden van je kind in de gaten, daar gaat het tenslotte om! Een kind leert niet als het zich niet goed voelt...

Met vriendelijke groeten,

Kathleen Van Coppenolle
Lector Nederlands en leerzorg
Erasmushogeschool Brussel
Lerarenopleiding Bachelor  Lager onderwijs

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw