Als het zeeniveau overal stijgt door het smelten van poolijs waarom is er dan nog geen cm verhoging aan onze kust?

besten, 45 jaar
8 mei 2008

Als het zeeniveau overal stijgt door het smelten van poolijs waarom is er dan nog geen cm verhoging aan onze kust? Onze zee is toch niet gestegen of wel?

Antwoord

Het zeeniveau stijgt wel degelijk. Voor de Belgische kust heeft men gemiddelden berekend vanaf 1920 op basis van getijwaarnemingen te Oostende. Deze gemiddelden zijn: voor het hoogwaterniveau: 2mm/jaar; voor gemiddeld zeeniveau: 1.5 mm/jaar en voor het laagwaterniveau: 1 mm/jaar. Er is nog steeds geen verklaring voor deze verschillen. Deze stijging is zo gering dat men ze eigenlijk niet merkt. Ze wordt wel opgemeten. Tot nu toe werd er echter geen versnelde stijging genoteerd die te wijten zou zijn aan het afsmelten van poolijs of gletchers. De stijging van het zeeniveau met 1 mm/jaar is echter niets nieuws. Deze is al aan de gang sinds 5500 jaar geleden. In de periode tussen 10.000 en 7500 jaar geleden steeg het zeeniveau zelfs met 7 m per duizend jaar, wat in de periode tussen 7500 en 5500 jaar geleden is afgezwakt tot ongeveer 3 m /1000 jaar. Deze zeespiegelstijging heeft te maken met het afsmelten van het ijs van de laatste ijstijd. Als u er meer over wil weten kan u gratis het tijdschrift De Grote Rede nr 18 van april 2007 aanvragen bij het VLIZ: info@vliz.be; www.vliz.be

Reacties op dit antwoord

  • 14/05/2008 - besten (vraagsteller)

    De zee stijgt dus NIET door de recente opwarming, dus is er bij ons nog geen verandering ondanks de katastrofale berichten al zou het noorpoolijs sterk afnemen en binnen 5 a 10 jaar verdwenen zijn. DUS Broeikaseffect ster overdreven?

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Dr. Cecile Baeteman

geologisch onderzoek van lage kustgebieden (polders, deltas en estuaria); zeespiegelveranderingen in de laatste 10.000 jaar; geoarcheologie in kust- en fluviatiele vlaktes; quartairgeologie van het Belgisch Continentaal Plat.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29 1000 Brussel
http://www.natuurwetenschappen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen