Is tijd relatief?

Fred, 38 jaar
9 november 2009

Wat we hier op aarde aannemen als tijd zou dat niet elders anders kunnen zijn?
Als ik erover nadenk en vele theorie├źn die niet kloppn en veel aannames die niet juist blijken te zijn dan komt ik eigenlijk altijd tot dezelfde conclusie en dat is dat er iets raars is met de tijd, als je de tijd weghaalt dan klopt alles wel.
Heel extreem gezien klopt zelfs een schepping en een evolutie....

Als er ster wordt waargenomen die is geexplodeerd voordat het heelal is ontstaan omdat er gerekend wordt naar de snelheid van het licht die dan een bepaalde afstand heeft afgelegd stel ik me een vraag of tijd hier op die enorme afstanden nog wel relatief is?

Tevens is de massa afhankelijk van een aanname afgeleid van de wetten die gelden hier op aarde. Ik vraag me dus af of we niet beter kunnen rekenen met alleen een volume? Indien iets volume heeft zal dit de snelheid beinvloeden is mijn theorie, dus zo kan iets kleiners dan een foton sneller dan het licht gaan, als je de lichtsnelheid dan niet als een constante ziet maar als iets wat volume gebonden is kun je berekenen dat een Ster heel ver hier vandaan tevens dichterbij is dan volgens berekeningen met lichtsnelheid.

Volumeloze waarnemingen zouden dan een middel moeten zijn om exacte afstanden te meten ware het niet dat we dan weer met tijd te maken krijgen omdat iets er een bepaalde tijd over doet om een bepaalde afstand te overbruggen.

Bij het absolute nulpunt staat alles stil is mij geleerd. Als een molukuul echter stilstaat dan zijn de fysische eigenschappen van alle stoffen die we kennen hetzelfde, een soort oerstadium stel ik me voor. Echter staan de processen in een molekuul dan ook stil? Als dit zo is dan zijn er meer dingen die doorgaan zoals fotonen, tenzij ook fotonen afgeremd worden onder extreme koude.
Indien dus een zwartgat licht absorbeert zal dit dan versnellen of vertragen en wat doet dit met de temperatuur? Is er veel volumeverkeining zal de temperatuur stijgen, door wrijving zal de temperatuur ook stijgen, als die energie zal worden vervangen door een enorme kracht die het zwarte gat alleen maar sterker maakt. Dichtbij dit enorme energieveld zullen alle deeltjes "uitgerekt" worden en tevens samensmeltend te onder gaan.
Op dit punt lijkt mij dus weer dat tijd relatief is en dat er een kromming in zit.

Ik heb altijd moeilijkheden met dingen die je moet aannemen omdat het allemaal uit afspraken is gekomen en zo vraag ik me hierbij af of de lichtsnelheid wel echt een constante is of dat wij dat moeten aannemen?

Antwoord

Ik ga geen fysisch antwoord geven, maar een psychologisch/filosofisch: 1u wachten in de wachtkamer van een tandarts duurt ontzettend lang; 1u een boeiende film bekijken (of iets anders leuks) is altijd veel te kort. Over deze relativiteit van de tijd schreef de Franse filosoof Bergson.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Master Filosofie Herman Lodewyckx

ethiek algmeen; ingenieursethiek, Filosofie algemeen; Afrikaanse Filosofie

Katholieke Hogeschool Vives
Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk
http://www.vives.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw