bestaat er een gevalideerde vragenlijst voor studenten om hun stageplaats te evalueren?

isabelle, 33 jaar
6 november 2009

Ik ben op zoek naar een gestandaardiseerde vragenlijst voor studenten verpleegkunde om hun stageplaats te evalueren.
Stageplaatsen zijn van groot belang voor het praktijkgericht leren van studenten.

Antwoord

Beste Isabelle

Binnen de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven gebruiken wij binnen de opleiding Bachelor in de Verpleegkunde een gevalideerde stage-enquête die in een computerprogramma ingevoerd wordt.

De vragen hebben betrekking op het onthaal van de student, de begeleiding, de feedback die de student krijgt , de leermomenten die aangeboden worden enz.

De vragen zijn geclusterd en zijn van toepassing op de praktijkdocent (docent die de student begeleidt in het werkveld) als de stageplaats en de stagementor.

Er moeten minimaal 5 enquêtes van een bepaalde stageplaats ingevuld worden alvorens er een resultaat gegenereerd kan worden. De gegevens die dan verschijnen vertellen ons of deze bepaalde stageplaats significante verschillen vertonen (zowel positief als negatief) met al onze andere stageplaatsen. Deze resultaten worden dan besproken met de stageplaatsen.

De ontwerper van dit meetinstrument is een docent van onze opleiding. Hij heeft tijdens verder wetenschappelijk onderzoek het instrument gevalideerd.

Je kan hem bereiken via jos.vanderveken@ugent.be of Jozef.vanderveken@kahosl.be .

Indien je geen contact verkrijgt met hem kan je terugmailen naar sabien.vanrampelberg@kahosl.be

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen