Waar vind ik gegevens over de gevangenisbevolking in België?

Johan, 42 jaar
1 november 2009

Wat is de procentuele verdeling tussen Belgen, Belgen van allochtone afkomst en vreemdelingen van verschillende nationaliteiten bv. Oost- Europeanen,...

Antwoord

Beste Johan,

U kunt de nodige gegevens terugvinden in het activiteitenverslag 2009 van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen (http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/275.pdf )

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw