Wanneer is de standaard error: standaard deviatie/wortel n. en wanneer is standaard error Wortel p x q delen door n?

Mendel, 20 jaar
28 oktober 2009

Antwoord

Deze begrippen kan je gebruiken bij het opstellen van betrouwbaarheidsintervallen.

Bij een normale verdeling is gebruik je de standaardafwijking sigma van de volledige populatie, en je deelt door wortel n voor de spreiding van de verzameling van steekproeven bestaande uit n samples.
Daar heeft een betrouwbaarheidsinterval de gedaante :  X(bar) ± Z . sigma / wortel(n)
waar X(bar) het gemeten steekproefgemiddelde is, Z de factor uit de normaalverdeling die bepaalt hoeveel procent het interval bevat, siigma de standaardafwijking van de totale populatie en n de steekproefgrootte.

De tweede vorm die je vermeldt is specifiek voor een binomiaalverdeling : daar is een betrouwbaarheidsinterval van de vorm  :  p ± Z . wortel(pq/n) met p de gemeten proportie en n de steekproefgrootte

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen