Wat zijn de straffen die opgelegd worden voor moord met voorbedachte rade, opzettelijke verwondingen met dood tot gevolg, en poging tot moord?

Lindsey, 17 jaar
28 oktober 2009

Ik moet een onderzoeksopdracht maken over 'moord'. ik wil dus ook uitleggen wat de straffen daarvoor zijn. maar het is nergens te vinden op internet of in boeken. dus ik zou graag de straf weten voor:
- Moord met voorbedachte rade
- opzettelijke verwondingen met dood tot gevolg
- poging tot moord

Ik weet dat het allemaal wat afhangt van het aantal slachtoffers, en de situatie waarin ze zitten. maar ik had het graag in het algemeen geweten.

Antwoord

Beste Lindsey,

Om te beginnen moet je een onderscheid maken tussen doodslag en moord. Doodslag is het misdrijf waarbij men iemand opzettelijk doodt met de bedoeling om die persoon te doden. Dit wordt bestraft met 20 tot 30 jaar opsluiting (artikel 393 Strafwetboek). Wanneer die doodslag met voorbedachten rade is gepleegd, dan spreken we van moord. Moord wordt bestraft met levenslange opsluiting (artikel 394 Strafwetboek). Wanneer je spreekt van moord is er, juridisch gezien, dus altijd sprake van voorbedachten rade. Zo niet, dan moet je spreken van doodslag.

Poging tot doodslag wordt bestraft met 15 tot 20 jaar opsluiting, poging tot moord met 20 tot 30 jaar opsluiting.

In het geval van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg gaat het om een situatie waarin de dader opzettelijk slagen en verwondingen toebrengt aan zijn slachtoffer. Hij heeft daarbij niet de bedoeling zijn slachtoffer te doden, maar de slagen en verwondingen hebben toch de dood tot gevolg. Dit misdrijf wordt bestraft met 5 tot 10 jaar opsluiting (artikel 401, lid 1 Strafwetboek). Wanneer de slagen en verwondingen werden toegebracht met voorbedachten rade, dan wordt de straf 10 tot 15 jaar opsluiting.

De rechter (indien de zaak voor het hof van assisen komt, samen met de jury) bepaalt de straf dan binnen de aangegeven grenzen (dus, bij doodslag: ergens tussen de 20 en de 30 jaar opsluiting). Er bestaat echter ook nog zoiets als "verzachtende omstandigheden" waardoor de rechter een straf kan opleggen die lager is dan de minimumstraf. Zo kan de rechter op basis van verzachtende omstandigheden bij moord een straf opleggen die minimaal 3 jaar gevangenisstraf is. Door de verzachtende omstandigheden heeft de rechter dus heel wat vrijheid in de straf die hij kan opleggen.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal bijzondere situaties waarin er strenger wordt bestraft ("verzwarende omstandigheden"). Bijvoorbeeld: als je doodslag pleegt op je vader of je moeder, dan zal je veroordeeld kunnen worden tot levenslange opsluiting (i.p.v. 20 tot 30 jaar opsluiting) (artikel 395 Strafwetboek).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen