Wat is de invloed van het Latijn op het Italiaans?

Kristof, 20 jaar
8 oktober 2009

Het huidige Italiaans stamt af van het Latijn. In welke mate hebben bepaalde kenmerken van het Latijn zich doorgezet in het hedendaagse Italiaans? Is deze invloed vooral lexicaal, of ook grammaticaal en syntactisch?

Antwoord

Het Italiaans is de natuurlijke voortzetting van het Latijn van Italië, zoals het Frans dat is in Frankrijk en het Spaans in Spanje, enz. Wat een taal die natuurlijk voortvloeit uit een andere taal van deze laatste overneemt, zijn in de eerste plaats de structuren, dus grammaticale, syntactische en fonetische kenmerken. Men herkent de genetische band precies aan die elementen uit een taal die niet gemakkelijk kunnen ontleend worden.

Natuurlijk stamt ook een zeer groot deel van het lexicon uit het Latijn, maar lexicale elementen worden veel gemakkelijker ontleend aan andere talen, ook wanneer deze talen niet verwant zijn.

Een mooi voorbeeld hiervan is het Engels dat qua structuur (grammaticaal, syntactisch) onmiskenbaar een Germaanse taal is, maar zowat de helft van zijn lexicon heeft ontleend aan het Frans en het Latijn.

Kortom: het Italiaans is gegroeid uit het Latijn en heeft bijgevolg de grammaticale kenmerken ervan overgenomen, samen met op zijn minst de basiswoordenschat van het Latijn. Wanneer het Italiaans ook andere invloeden heeft ondergaan, dan zullen die vooral - zelfs bijna uitsluitend - terug te vinden zijn in het lexicon van deze taal.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw