Hoe komt het dat we bepaalde dingen vergeten?

Anke, 15 jaar
7 mei 2008

Mijn vraag bestaat uit 2 delen eigenlijk.
1) Als ik heb gedroomd in mijn slaap, dan weet ik die meestal wel nog als ik net opsta. Maar als ik die later wil vertellen aan iemand, weet ik de droom niet altijd meer en bij dagdromen heb ik dat ook soms. Hoe komt dit?
2) Hoe komt het gewoon algemeen dat we niet alles onthouden, maar enkel bepaalde dingen?

Antwoord

Beste Anke,

Het antwoord op beide vragen ligt in de werking van het geheugen. Deze werking is heel complex maar het komt er op neer dat het geheugen onderverdeeld kan worden in twee hoofdcategorieën: het kortetermijn- en langetermijngeheugen.
In het kortetermijngeheugen wordt informatie maar kort bijgehouden. Een bekend voorbeeld is het onthouden van een telefoonnummer dat je éénmaal nodig hebt. Eens je het nummer ingetoetst hebt, heb je het niet meer nodig. Na het telefoongesprek zul je je dit niet meer herinneren. Als het echter gaat om informatie die in de toekomst nog nodig zal zijn (nieuwe woorden die je geleerd hebt), zal deze informatie in het lange termijngeheugen opgeslagen worden.
De belangrijkste manier om ervoor te zorgen dat informatie in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen, is herhaling. Als je zaken herhaalt, zal dit verwerkt worden in het langetermijngeheugen. Als je bij voorbeeld leerstof voor een examen studeert, zal je niet veel onthouden als je iets maar een keer gelezen hebt. Als je het echter inprent, herhaalt en nog eens herhaalt, zal je je deze leerstof op het examen veel beter herinneren.

Als ik terugkeer naar je vragen, is het antwoord op je eerste vraag dat de droom in het kortetermijngeheugen zit. Door hem 's morgens (vlak na het wakkerworden) te herhalen en actief te proberen te herinneren, zal je hem effectief beter onthouden. Je kan je er dus met andere woorden in trainen...
Dat we niet alles onthouden, heeft ook te maken met het gegeven dat niet alles relevant is. Alles wat in het geheugen is opgeslagen, kan in principe ook terug herinnerd worden... Hoe meer erin zit, hoe moeilijker het ophalen wordt natuurlijk!

Ik wil het antwoord eindigen met een stelling van Friedrich Nietzsche, filosoof: "Het feit dat je iets vergeet, is nooit bewezen. We weten alleen dat je niet in staat bent om je op een gegeven moment bepaalde dingen te herinneren".
 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Tom Platteau

Seksueel risicogedrag Seksuologie en HIV HIV en psychologie Homoseksualiteit

Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen
Nationalestraat 155 2000 Antwerpen
http://www.itg.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw