Wat betekent ‘geïntegreerde teelt’?

Benjamin, 14 jaar
18 maart 2008

Ik heb onlangs tomaten gekocht en op het etiket stond ‘geïntegreerde teelt’? Wat betekent dat?

Antwoord

De geïntegreerde landbouw heeft minder milieugevolgen dan de gangbare landbouw. Het is een initiatief van boeren om milieuvriendelijker te produceren, zonder dat de opbrengst gevaar loopt door bijvoorbeeld ziekten en plagen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en diergeneesmiddelen is in de geïntegreerde landbouw laag.

Geïntegreerde landbouw bestrijdt ziekten en plagen, net als de biologische landbouw, door onder andere een betere raskeuze, wisselteelt en door natuurlijke vijanden van plagen in te zetten. In tegenstelling tot biologische landbouw, is bij geïntegreerde landbouw een selectieve inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen wel toegestaan als de opbrengst in gevaar komt door een ziekte of plaag. Er zijn geen wettelijk vastgestelde normen voor de geïntegreerde teelt maar er worden daarentegen wel een aantal certificatiesystemen gehanteerd.

Producten met Milieukeur komen uit een vorm van geïntegreerde teelt met hoge milieueisen. De Milieukeurcriteria hebben betrekking op gebruik van grondstoffen en energie, emissie van stoffen, afval, de mogelijkheden tot hergebruik en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Een voor het milieu minder streng certificatie-systeem is opgezet door de Europese detailhandel, producenten en telers zelf: 
EurepGap. De normen zijn voornamelijk gericht op voedselveiligheid en het gebruik van chemicaliën, inclusief eisen voor de aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen