Kan een kogel door middel van een zijwaartse beweging met het pistool in een bocht om een voorwerp heen geschoten worden?

Karen, 22 jaar
28 september 2009

Gisteren zag ik een documentaire waarin een scene uit een actiefilm werd gesimuleerd en op waarheid werd getest. In deze scene werd een kogel, d.m.v. een zijwaartse "zwaai" met het pistool in een bocht om een voorwerp heen geschoten, om het voorwerp achter het eerste te kunnen raken. Dat dit met menselijke kracht en snelheid niet mogelijk is, had ik reeds begrepen uit de documentaire. Nu vraag ik mij af of het dan wel mogelijk is met een veel grotere kracht en snelheid? En wat zou er gebeuren wanneer de kracht van de zijwaartse beweging even groot is als de kracht waarmee de kogel het pistool verlaat?

Antwoord

Ik denk dat ik het fragment ook heb gezien en dat het uit de film ‘Wanted’ met Morgan Freeman komt (eerlijk gezegd is de truc met die pistolen het enige interessante uit die film).

Die scène hoort thuis in het rijtje ‘physically impossible’.  Om een cirkelbaan, of een stuk van een cirkelbaan te beschrijven, heb je een kracht naar het centrum van de cirkelbaan nodig TIJDENS DE BEWEGING. Een zijdelingse zwaai met de loop van het pistool geven, kan enkel de beginsnelheid van de kogel veranderen, maar zodra de kogel de loop verlaat, zal die een rechtlijnige beweging beschrijven.
Om op het laatste deel van je vraag in te gaan: de kogel zal onder een hoek van 45° vertrekken, maar zal vanaf dan een rechte lijn beschrijven.

Het heeft dus niets te maken met de kracht die een persoon kan leveren: het kan gewoon niet.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen