Zeggen we petekind of metekind als je net meter bent geworden van een jongen?

Ann , 32 jaar
7 mei 2008

Ik ben net meter geworden van mijn zus haar zoontje. Wat zeg ik nu, is hij mijn petekindje of metekindje?

Antwoord

In het Standaardnederlands kan je alleen spreken van een petekind. Dat is niet zo vreemd, want historisch gezien werd de term 'peter' vaak gebruikt voor zowel mannen als vrouwen. In een heleboel dialecten komen vormen als 'peet' of 'paat' dan ook nog voor als aanduiding voor de man of vrouw die het kind ter doop aanbiedt.

In het Belgisch-Nederlands is ook het woord 'metekind' gebruikelijk. Aangezien men bij een 'petekind' spreekt over een jongetje of een meisje wiens peter men is, kan je dat ook toepassen op 'metekind', en is dat dus het jongetje of meisje wiens meter je bent.

Kortom: in het Belgische Nederlands is de baby dus jouw metekindje. De term 'petekindje' is zeker ook niet fout, echter niet omdat het een jongetje is, maar omdat dat nu eenmaal de Algemeen Nederlandse benaming is.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt geco├Ârdineerd door EOS vzw