Wij willen graag iets betekenen voor de mensen in Afrika of Azie dmv vrijwilligerswerk ter plaatse. We missen de financiële middelen hiervoor, zijn er ook goedkope mogelijkheden?

Mariska , 24 jaar
8 september 2009

Wij willen graag iets betekenen voor de mensen in Afrika of Azie dmv vrijwilligerswerk ter plaatse. Helaas missen we de op dit moment de financiële middelen hiervoor. Wij zijn op zoek naar goedkope mogelijkheden om ter plaatse ons steentje bij te dragen.Zijn er alternatieve, veilige manieren buiten de reguliere (dure) organisaties om dit te regelen.

Antwoord

Vooreerst: deze vraag lijkt me buiten het bestek te vallen van een 'wetenschappelijke' vraag.

Ik wil wat reacties geven:

1. Wat maakt dat reguliere organisaties per sé dure organisaties zouden zijn? Over welke heb je het? Op http://www.coprogram.be/index.php?option=com_leden_coprogram&Itemid=8 vind je alle erkende NGO's die in het Zuiden werken. Hun officiële erkenning betekent dat ze de nodige expertise in huis hebben en dat je inzet echt nuttig zal zijn. Ze kunnen ook rekening houden met je professionele vorming. Ze kunnen ook zorgen voor een wettelijk erkend vrijwilligersstatuut dat je ook financiële steun kan bieden onder bepaalde voorwaarden.

Daarnaast is er nog een zogenaamde 4e pijler van lossere initiatieven:  http://www.4depijler.be/4de_pijlers_stellen_zich_voor

2. Organisaties kunnen bonafide of malefide zijn, juist zoals individuele mensen.

3. Bonafide organisaties hebben meestal heel wat ervaring opgebouwd om inzet van mensen zo efficiënt mogelijk te maken zodat het een win-win-situatie is voor de mensen ter plaatse en voor de vrijwilliger. Vandaar dat organisaties zorgvuldig onderzoek doen naar wat de twee partijen (vrijwilliger, mensen ter plaatse) het beste aankunnen. En dat kost nu eenmaal geld. Dus: waarom de expertise van organisaties zomaar opzij zetten?  Dat is zoals maar zelf een huis bouwen zonder architect omdat die ook te duur is. Dat het huis na verloop van tijd instort, moet er dan maar bijgenomen worden.

4. Algemene regel: de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.... En zo zijn er nogal wat  die dan verbitterd terugkeren omdat de mensen van ter plaatse "hen niet begrepen hebben"...Daarom is goed overleg en nadenken over de goede bedoelingen en de (on)gewenste gevolgen ervan belangrijk... Vergeet niet dat je in echt arme streken voor de lokale bevolking een echte last kan zijn omdat ze vooreerst gastvrij zijn, maar ook voor je veiligheid moeten zorgen. Afrika en Azië is wel groot! Vergeet ook niet dat er ter plaatse ook veel mensen zijn die wel hun eigen lot in handen nemen. Ga je dan als Westerling even vertellen hoe het moet? De tijd van het paternalistisch kolonialisme is voorbij...

5. Ofwel ga je als avonturier te werk: je zwerft door Afrika of Azië, met alle risico's vandien (andere voedingsgewoontes, risico's van ziektes,...), maar hopelijk ook met goede, toffe ervaringen; ofwel informeer je je grondig en overleg je met ervaringsdeskundigen van hier en ginder om zo efficiënt mogelijk je inzet te 'renderen' tot tevredenheid van iedereen...

Voor alle duidelijkheid: ik was zelf al verschillende keren in Afrika op verschillende plaatsen voor langere periodes als 'vrijwilliger'.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen