Wat is nu het verschil eigenlijk tussen christenen en katholieken ?

Jess, 19 jaar
29 augustus 2009

Is er een duidelijk verschil tussen christenen en katholieken ? En hoeveel verschillende geloven zijn er? Moslims, katholieken en christenen ?

Antwoord

Christenen zijn mensen die in Jezus Christus geloven. Dat is dus zeer breed: daar horen ook orthodoxen, katholieken, getuigen van Jehova,... bij.  Je kan ook op http://nl.wikipedia.org/wiki/Christenen meer info vinden.

Katholiek betekent universeel,maar in de loop van de tijd is dat een onderdeel geworden van de christenen. Ook daar zijn verschillende richtingen, waarvan de Rooms-Katholieke kerk wellicht de meest bekende is (Paus, vaticaan,...) Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholiek

Ken je ook Engels, dan kan je ook op de Engelse versie van wikipedia meer info vinden.

Veel info vind je ook op http://www.kuleuven.be/thomas/ 

Tenslotte 1: omdat vele mensen het goed bedoelen, maar toch een andere idee hebben over hoe ze die goede bedoelingen kunnen omzetten in daden, richten sommigen  een andere 'club' op wanneer ze in de eigen club onvoldoende aan bod komen. Dat is zo in de sport, in de ontspanning, in de politiek en dus ook in de godsdienst.... Dat is dus allemaal menselijk. Erg wordt het alleen wanneer de ene club met geweld de andere club probeert uit te maken of erger, uit te roeien...en dat in naam van 'de waarheid'... dat is weinig democratisch en niet erg terecht. Immers: wie bepaalt wat waar is? Er moet dus wat verdraagzaamheid bestaan binnen bepaalde grenzen die via collectieve afspraken (wetten, reglementen...) worden gemaakt. Dat geldt voor elk gezin, voor elke club, voor elke maatschappij...

Tenslotte over het verschil tussen moslims en christenen. Dat is nog niet simpel. Ook op wikipedia of bij thomas vind je wellicht al heel wat uitleg. De kern van het verschil is wel dat voor Moslims Mohammed een (laatste) profeet is, en voor Christenen Jezus van Nazareth de Zoon van God. Voor moslims is Jezus een profeet in de rij van vele andere profeten, onder meer Mozes....

Over de verschillen de praktijk ga ik niet uitwijken, omdat ook voor moslims er heel veel verschillende richtingen zijn.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Master Filosofie Herman Lodewyckx

ethiek algmeen; ingenieursethiek, Filosofie algemeen; Afrikaanse Filosofie

Katholieke Hogeschool Vives
Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk
http://www.vives.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen