Afstand is één van de basisbegrippen v/d wetenschap. Maar als je dit oneindig ver doortrekt, kan dit begrip toch niet bestaan?

Jan, 35 jaar
19 augustus 2009

Vanavond had ik een discussie met een vriend over volgend onderwerp, en daarbij kwam deze website ter sprake. Graag uw antwoord, want het is iets dat me al lang bezig houdt.

Als je buiten bent en naar boven kijkt, en een fictieve, rechte lijn naar boven voorstelt (niet gevoelig voor zwaartekracht en andere fenomenen) en je blijft die lijn maar doortrekken, biljoenen lichtjaren ver. En dan nog eens biljoenen lichtjaren verder, en nog eens, en nog eens, word je toch geconfronteerd met het feit dat afstand, zoals hij nu gedefinieerd is, in meters, kilometers en lichtjaren, in feite niet kan bestaan. Want die eindigt niet, gaat altijd maar door. Of verdwijnt die rechte dan in de "Oneindig"-wolk? Ik bedoel, wiskundig kan ik het begrip 'oneindig' begrijpen. Bvb. het verschil tussen 1 en 2 kun je oneindig ver onderverdelen. Maar de 'afstand' tussen 1 en 2 is een abstract begrip, terwijl de afstand van bij mij naar de bakker (100m) een tastbaar begrip is.
En het bevreemdende is dat je dit ook van toepassing is op het begrip tijd. Als je dezelfde denkwijze volgt, kan die in feite ook niet bestaan.

P.S.: dan vraag ik mij soms af wat de waarde van al die bewijzen en wetten in de fysica is, als enkele van de basisbegrippen in feite toch enigzins onzeker zijn? (Niet sarcastisch of hoogmoedig bedoeld, hoor)

Antwoord

Ik heb de indruk dat je probleem eerder te maken heeft met de vraag ‘bestaat oneindig?’ eerder dan met de vraag ‘bestaat afstand/tijd’?

Het is inderdaad zo dat het begrip ‘oneindig’ een abstract wiskundig begrip is, waar geen fysische realiteit mee overeenkomt.

Om met je gedachtenexperiment mee te gaan, als je je lijn steeds verder trekt, kom je op een gegeven moment aan de grenzen van ons universum (we weten dat ons universum, hoewel uitdeinend, eindig is). Daar houdt het voor mij op. Daar voorbij is er niets en kan je je niets voorstellen. Hetzelfde voor ‘tijd’. Ons universum is ooit ontstaan (big bang) en heeft op dit moment een eindige levensduur. Ook het begrip ‘oneindig’ heeft hier geen zin.

Om terug te komen tot je probleem: de concepten “afstand’ en ‘tijd’ zijn wel degelijk zinvol, alleen weten we niet of ze ooit oneindig zullen worden.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen