Wat is de etymologische betekenis van de Vlaamse vloek 'miljaar(de)'?

Gwenny, 21 jaar
7 mei 2008

In vele Vlaamse dialecten hoor je al eens het woord "miljaar" of "miljaarde" vallen als er gevloekt wordt. Ook wordt het gecombineerd met allerlei versterkende elementen als "godvernonde-" e.d. Het is duidelijk dat we het Franse telwoord "milliard" hebben overgenomen in het Vlaams, maar is er dan echt een verband tussen het telwoord miljard en een vloek, die gebruikt wordt voor een verwensing of bron van ergernis?

Antwoord

Miljaar is wellicht de verkorte vorm van miljaardedju, wat duidelijk teruggaat op het Franse milliard de dieux, een sterkere variant van mille dieux, dat eveneens in het Nederlands werd verbasterd tot milledju. Uitdrukkingen als milliard de dieux of mille dieux zijn niet vreemd als uitroepen. Zowel het aanroepen van God (denk aan het tegenwoordig zeer courante oh my God, of aan het Nederlandse hemel!) als het gebruik van hoge telwoorden (vb. duizend bommen en granaten) doen goed dienst als uitroepen van verbazing, verrassing, of enige andere vorm van hevige emotie.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen