Ik heb een taalkundige vraag. In het Nederlands zegt men: iets is duur en kost veel. Duur kosten is niet correct. Hoe zit dit in de Portugese taal?

Marc, 50 jaar
2 juli 2009

Ik heb een taalkundige vraag. In het Nederlands zegt men: iets is duur en kost veel. Duur kosten is niet correct. Hoe zit dit in de Portugese taal? Zonodig/mogelijk een kleine toelichting. Kun je in het Portugees b.v. zeggen: Algo custa caro

Antwoord

De vraag berust op wat als norm in een standaardtaal wordt aanvaard of via het onderwijs opgelegd. In het Nederlands wordt "dit kost duur" beschouwd als een gallicisme of een redundantie, vermits het begrip duur al in kosten uitgedrukt wordt. Dit is de norm en ook het meest voorkomende gebruik. Nochtans kan men ook "dit kost duur" horen en zeggen. Alleen is het niet normatief en komt het als regionaal of "minder verzorgd over".

In het Frans daarentegen is cela coûte cher de meest frequente uitdrukking. Cela coûte beaucoup is niet uitgesloten maar bijzonder marginaal. De reflex dat het Nederlands "dat kost duur" gebruikt wordt onder invloed van het Frans is dus niet uitgesloten.

Uit het Frans blijkt echter tegelijk dat beide "collocaties" (dat zijn woordcombinaties die frequent voorkomen) in principe mogelijk zijn. Zowel "veel" als "duur" kunnen bij "kosten" gebruikt worden, al zal de ene taal meer naar het ene grijpen en de andere meer naar de andere mogelijkheid.

In het Portugees is "algo custa caro" het meest frequent; "algo custa muito" wordt bijzonder zelden gebruikt. Daarom hoeft dit geen Franse invloed te zijn, hoewel het uiteraard kan.

In het Spaans is dan weer "algo cuesta mucho" veel gebruikelijker dan "algo cuesta caro". Nogmaals de bevestiging dat beide opties perfect kunnen, maar dat talen preferentiële oplossingen voorstaan en dat semantische redundanties in een taal helemaal niet uitgesloten zijn.

Veel expliciteert dat het hier gaat om een bepaling van kwantiteit, duur expliciteert het begrip aanwezig in "kosten".

Reacties op dit antwoord

  • 07/07/2009 - Marc (vraagsteller)

    Ikzelf dacht dat de combinatie "custar caro" gebruikt werd bij niet-geldelijke zaken, zoals b.v. iets kost: moeite; inspanning; overedingskracht;geduld; wilskracht; doorzettingsvermogen etc. Dus als iets iemand kost aan inspanning, of een zekere tol van iemand eist. Bij "custar muito"dacht ik juist aan een bepaalde geldelijke waarde. Graag een oordeel hierover. b.v.d. , en m.vr.gr., Marc op den Buijs.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen