Dragen organisaties zoals 1111,broederlijk delen,etc... werkelijk bij tot het verminderen van de armoede op lange termijn of rekken ze enkel het ondraaglijke bestaan van arme mensen?

Robrecht, 22 jaar
29 juni 2009

Vele organisaties helpen door vaccinaties, bijstand,... te verlenen op grote schaal. Is het niet efficiƫnter om op een kleinere groep armen te focussen(deze die objectief gezien het meest kans hebben om uit de vicieuze cirkel van de armoede te geraken in een bepaalde staat/deelstaat) en deze dan vaccinaties en basis medische verzorging te geven en ze aan een job te helpen geraken?

Antwoord

Om deze vraag ontegensprekelijk te beantwoorden is eigenlijk een test nodig in een 'laboratoriumomgeving'. Je zou een groep mensen moeten bestuderen die wel hulp krijgt en een groep mensen die geen hulp krijgt. Belangrijk daarbij is dat ALLE andere factoren daarbij gelijk zijn (zelfde land, zelfde startsituatie, zelfde klimatologische omstandigheden,...).

Zo'n labo-test is natuurlijk onmogelijk te organiseren. Jouw vraag is dus niet helemaal/ helemaal niet objectief te beantwoorden.

Wel durf ik beweren dat de ene soort 'hulp' betere resultaten geeft dan de andere 'hulp'. Ik bedoel dan dat structurele hulp zinvoller is dan noodhulp of 'oppervlakkige hulp'. Je hebt het in je vraag bvb. over vaccinaties. Wat voor zin heeft het om mensen te vaccineren of te genezen van een bepaalde ziekte als ze toch geen kans maken om voor hun eigen levensbehoud in te staan? Ik maak op het einde van mijn antwoord hierover wel nog een bedenking.

Organisaties als 11.11.11, Broederlijk Delen, Plan International,... focussen op die structurele soort van verandering. Andere organisaties doen dat niet.

Structurele hulp betekent veel meer dan bvb. 'een schooltje bouwen'. Belangrijker is dat mensen uit de regio zelf beslissen dat er een schooltje komt. Dat ze zelf instaan voor het beheer ervan. Alleen dan zijn projecten gedragen en ook echt aangepast aan de lokale situatie (die steeds verschillend is).Veel mensen uit het Zuiden willen vooruit. Maar ze hebben een duwtje in de rug nodig om uit  de armoede te raken. Daarom zorgt een organisatie als bvb. Broederlijk Delen dat mensen zich kunnen organiseren, dat ze budgetten opmaken,... Ook die steun kost geld. Helaas is het iets minder tastbaar of mediageniek dan 'medicijnen opsturen'.

Structurele hulp betekent ook dat mensen (opnieuw) leren opkomen tegen corruptie, dat ze leren opkomen voor hun rechten, dat ze opkomen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen,...

Structurele hulp betekent ook dat sommige 'grote structuren' op een democratische wijze gecontroleerd en bijgestuurd kunnen worden. Eén voorbeeld: als een overschot aan (gesubsideerde) Europese kippen aan dumpingprijzen geëxporteerd wordt naar Kameroen, dan verliezen de kippenboeren in Kameroen hun bron van inkomsten om te overleven. Op zich hoeft er niets mis te zijn met Europese subsidies. Maar het is belangrijk dat arme landen in het Zuiden het recht krijgen om hun eigen voedselmarkten af te schermen voor buitenlands dumping. Dat is één voorbeeld van de zaken die moeten veranderen in deze wereld. Dat zijn de zaken waar structurele organisaties, milieuorganisaties en mensenrechtenorganisaties aan werken. En dat verdient zeker onze steun. Of dat effect heeft? We MOETEN geloven van wel. Het is onmenselijk om niets te doen.

'Waarom steken we dan niet al ons geld in structurele verandering', kan je je afvragen. Dat lijkt simpel en een zeer beredeneerde stelling. Maar welke mens kan het over zijn hart krijgen om géén noodhulp te sturen naar een regio met accute hongersnood? Zou jij durven beslissen om geen noodhulp te sturen naar een regio die getroffen is door een Tsunami en waar honderduizenden mensen aankijken tegen een accuut gezondheidsrisico? Als menselijk wezen kunnen we die koele redenering dus niet hard maken. En wat mij betreft verdient noodhulp dus evenzeer steun als organisaties die werken aan structurele verandereing. Alleen kan je je afvragen of de structurele hulp niet wat meer 'van de koek' mag krijgen dan de (eenvoudiger uit te leggen) noodhulp. En dat is een vraag waarop ieder voor zich een antwoord moet geven.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Wouter De Schepper

Marketing Communicatie

Katholieke Hogeschool Vives
Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk
http://www.vives.be

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen