Als God werkelijk bestaat en al het goede voorheeft met de mens, waarom zijn er mensen als Hitler, Bin Laden, ... dan ooit geboren?

Katrien, 20 jaar
24 juni 2009

Antwoord

Beste,

Midden dertiende eeuw stelde Alfonso X, koning van Castilië, na vele jaren studie astronomie vast dat als hij "bij de schepping gods raadgever geweest was, verscheidene dingen beter geordend geweest zouden zijn". Volgens sommige legendarische bronnen zou Alfonso daarom door de bliksem getroffen zijn.

De verontwaardiging over Alfonso's stelling hield eeuwenlang aan. Een aantal filosofen en theologen namen de verdediging van god op zich, probeerden de paradox tussen almachtige god en het bestaan van kwaad op te lossen. De 'oplossing' (of met een geleerd woord 'theodicee') van Gottfried Leibniz (1646-1716) is de bekendste. Aangezien de wereld door god geschapen werd en god volmaakt en almachtig is, is deze wereld per definitie de beste der mogelijke werelden. Een geschapen wereld is nooit perfect. Er is geen betere mogelijk, ook god kan zich niet aan de logica onttrekken. De Franse filosoof Voltaire zal hier, na de vreselijke aardbeving die Lissabon op 1 november 1755 trof (op Allerheiligen nog wel!), vernietigend op reageren, onder meer met zijn satire Candide.

Er zijn dus twee zinnige antwoorden mogelijk op uw vraag, antwoorden die er al in verscholen zaten. God bestaat niet OF is niet almachtig. Hiernaast zijn er ook nog veel zinloze antwoorden mogelijk zoals ‘god is een sadist’. Zelf ga ik ervan uit dat, tot het bewijs van het tegendeel, god (hij of zij) niet bestaat.

Het probleem met zijn of haar almacht is dat ze de negatieve projectie (dus in feite 'ontkenning') is van onze eigen machteloosheid, onder meer wat betreft het kwaad dat deze wereld teistert. Dat het uiteindelijk allemaal goed komt, in een hiernamaals bijvoorbeeld, was (en is) voor vele mensen een grote troost, een waar comfort. We hebben door onze (relatieve) machteloosheid tegenover natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen ('man made disasters') de almacht van onze Schepper en Verlosser dermate overdreven dat het bestààn van het kwaad onverklaarbaar is geworden.

Zonder god is alles zowel een stuk moeilijker als eenvoudiger: kwaad (ellende, tegenspoed, genocide...) bestaat, wordt soms zelfs in naam van het goede of god aangericht; maar gelukkig kan de mens het tot op zekere hoogte bestrijden, voorkomen en waar mogelijk verzachten.

Vriendelijke groet

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Gie van den Berghe

moraal, ethiek, geschiedenis nazi-kampen en genociden, ooggetuigenverslagen, de Verlichting, eugenetica, darwinisme, historische foto's, transhumanisme

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen