Hoe komt het dat er verschillende rassen zijn terwijl de huidige mensen afstammen van ongeveer 2000 individuen uit Afrika?

peter, 43 jaar
7 mei 2008

Gezien de hele mensheid over een zeer kleine dna-variatie beschikt, zou het dan niet logischer zijn dat er maar 1 ras was?

Antwoord

De variatie die men kent onder de mensenrassen is een fenomeen dat geografisch gebonden is. Wat bijvoorbeeld de huidskleur betreft, heeft men gezien dat er een nauw verband is tussen de hoeveelheid zonlicht dat er gemiddeld invalt in een bepaald gebied en de huidskleur van de lokale bevolking. Het verband is hier: hoe sterker de inval van zonlicht (en schadelijke UV-stralen) is, hoe donkerder de huid is (als bescherming tegen die UV-stralen).

De oorsprong van de moderne mens situeert zich in Afrika, waarbij inderdaad genetische gegevens aantonen dat een beperkt aantal individuen aanleiding zou gegeven hebben tot de menselijke bevolking verspreid over de gehele wereld. De fossiele evidentie suggereert dat die oorsprong van de moderne mens zich in Afrika situeert ongeveer 200.000 jaar geleden. Nu, rassen zijn pas ontstaan eens de mens is beginnen migreren. Ruwweg ongeveer 100.000 jaar geleden hebben enkele individuen van deze Afrikaanse moderne mens het Afrikaanse continent verlaten, en zijn ze onder meer naar het oosten van Azië getrokken (zo zou de moderne mens Australië al bereikt hebben ongeveer 60.000 jaar geleden). In deze gebieden heerste een ander klimaat aan UV-straling, waardoor een verandering in huidskleur moet zijn opgetreden (een huidskleur mag namelijk niet te bleek, maar ook niet te donker zijn om geen verstoring in de productie van bepaalde levensnoodzakelijke stoffen te veroorzaken). Ongeveer 40.000 jaar geleden zijn dan andere individuen vanuit Afrika, via het Midden Oosten Europa binnen getrokken, waar er dan nog een ander lichtklimaat heerste. Dit gaf dan aanleiding tot de huidskleur van het Kaukasische ras.

Deze migraties, waarbij zeer grote afstanden werden afgelegd, werden natuurlijk niet door dezelfde individuen die vertrokken waren uit Afrika, volledig afgelegd. Een beperkte groep is vermoedelijk vertrokken, waarbij er meerdere generaties zijn over gegaan vooraleer ze bijvoorbeeld tot in China en in Australië zijn terecht gekomen. Ondertussen hadden ze zich natuurlijk vermenigvuldigd, waarbij niet alle individuen in één en dezelfde richting zijn verder gemigreerd. Zo is het gehele Zuid Oost Azië gekoloniseerd geraakt, en in een latere fase ook Europa (en later nog dan het Amerikaanse continent).

Op die manier krijg je dus een wereldbevolking die een oorsprong kent bij een beperkt aantal individuen, maar die ter plaatse aangepast zijn geraakt aan o.a. het heersend lichtklimaat.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen