waarom draait de aarde van west naar oost en niet van oost naar west of van noord naar zuid rond een as loodrecht op de huidige as

sabien, 9 jaar
21 juni 2009

de aarde draait rond de zon
de aarde draait rond haar eigen as

waarom van oost naar west en niet omgekeerd of rond een as loodrecht
op de huidige as

vb venus en uranus hebben een andere rotatiebeweging

Antwoord

Beste Sabien,

Je weet dat, in het zonnestelsel de planeten rond de zon draaien, en dat de meeste planeten ook nog een of meerdere manen hebben. Al die planeten draaien min of meer in het zelfde vlak rond de zon, en de as waarrond ze zelf draaien staat min of meer loodrecht op dat vlak. Moest je nu het zonnestelsel 'van bovenaf' bekijken, dan zou je zien dat :
- alle planeten in dezelfde zin rond de zon draaien
- de zon zelf rond haar as draait, ook in die zelfde zin
- de planeten rond hun as draaien, ook in die zelfde zin
Zoals je zelf opmerkt doen Venus en Uranus abnormaal, daarover straks iets meer.
Dat alles in het zonnestelsel in dezelfde zin draait kan natuurlijk geen toeval zijn. Het heeft te maken met de manier waarop de zon en het zonnestelsel ontstaan zijn. De gangbare theorie is dat sterren, en ook hun eventuele planeten ontstaan uit een samentrekkende wolk interstellaire materie. Zo'n wolk draait zelf ook heel langzaam rond een of andere as. Naarmate de wolk samentrekt gaat ze sneller en sneller roteren. In de wolk ontstaan verdichtingen, die allemaal die draairichting van de wolk als het ware erven.
Uit de centrale verdichting ontstaat dan de zon, en die neemt ook gewoon die rotatiebeweging mee. Rondom de ster ontstaat ook verdichtingen die allemaal in dezelfde richting rond de zon draaien, en die, door onderlinge botsingen kunnen samenklonteren tot grotere gehelen waaruit uiteindelijk planeten kunnen ontstaan. Die planeten nemen weer de draairichting over van de stukken waaruit ze ontstaat zijn.
Hoe zit het dan met Venus en Uranus ? Vermoedelijk hebben deze twee planeten tijdens hun vorming, waarbij dus steeds grotere stukken met elkaar in contact komen en samenklonteren, een wel heel zware botsing ervaren, waardoor hun rotatieas in een compleet andere orientatie gestoten werd. In elk geval moet  de vorming van de planeten en hun satellieten, en van de planetoiden een zeer heftige gebeurtenis geweest zijn. Dat is ook te zien aan de vele kraters op de hemellichamen die geen atmosfeer hebben, zoals bijvoorbeeld de maan en de planeet Mercurius.

Reacties op dit antwoord

  • 29/06/2009 - sabien (vraagsteller)

    1) zijn er sporen te zien op venus en uranus van die hele zware botsing waardoor de as verschoven is ? 2) waarom komt de aarde dan niet tot stilstand door de luchtweerstand van de atmosfeer 3)de aarde draait omwille van een verdichtingsrotatiebeweging wordt ons zonnestelsel dan nog steeds kleiner ?

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen