Heeft het boedhisme een boek zoals wij de bijbel hebben?

thijs, 12 jaar
20 juni 2009

Antwoord

Beste,

Binnen het boeddhisme zijn er tal van richtingen en scholen. De vroegste literatuur is de zogenaamde 'sutra'-literatuur en 'vinaya'-literatuur. Deze literatuur werd eerst mondeling overgeleverd. Vanaf de 1ste eeuw voor onze tijdrekening (maar misschien ook net iets vroeger) is deze literatuur geleidelijk aan ook in een boek neergeschreven. In de 'sutra'-literatuur wordt het leven van de historische Boeddha verteld. De 'vinaya'-literatuur zijn de kloosterregels voor monniken en nonnen. Verschillende scholen hebben soms verschillende versies van deze 'sutra'-literatuur en 'vinaya'-literatuur. Naderhand is bij die twee collecties van literatuur een filosofische collectie gevoegd. Deze heet de 'abhidharma'-literatuur. Ook hier hebben verschillende scholen een verschillende 'abhidharma'. Deze drie collecties worden samen de 'tripitaka' genoemd. Dit betekent 'drie korven'.

Naarmate de tijd vorderde is deze 'tripitaka' verder uitgebreid met commentaren, historische werken, biografische werken, enz. Ook hier geldt dat verschillende scholen verschillende teksten uit deze grote verzameling literatuur als autoritair aannemen.

'Het boeddhisme' heeft dus niet één werk - zoals de Bijbel - dat door alle boeddhisten gelijkelijk wordt erkend.

Prof. dr. B. Dessein

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen