Weegt 1 kg evenveel als 1 liter water?

Kimberley, 21 jaar
12 juni 2009

Vanzelfsprekend weet ik dat bijvoorbeeld 1 kg veren evenveel weegt als 1 kg lood.
Maar geld dit ook voor kilogram/liter ?
Of verschilt het per?

Antwoord

Deze vraag gaat eigenlijk over fysische eenheden : de kilogram is de eenheid van massa, net zoals de meter de eenheid van lengte is en de seconde de eenheid van tijd. Een liter is een afgeleide eenheid, namelijk een eenheid van volume gedefiniëerd als een duizendste van een kubieke meter.
Je kan dus geenszins zeggen dat een kilogram een liter is, net zoals je ook niet zegt dat een kilogram een seconde is of een meter.
Belangrijk is ook te weten dat de massa van een lichaam niet gelijk is aan zijn gewicht. Het gewicht van een massa van een massa van één kilogram hangt namelijk af van waar je dat gewicht meet. Zo is Frank De Winne in het ISS gewichtsloos, maar niet massaloos. Een massa krijgt alleen maar een gewicht in de aanwezigheid van een graviatieveld. Maar op het aardoppervlak leveren massa en gewicht een zelfde getalwaarde op indien ze beiden in kilogram worden uitgedrukt, omdat we dat historisch zo gedefiniëerd hebben. Ik ga er van uit dat je je "op het aardoppervlak" situeert, zodat we verder gewoon kunnen spreken van gewicht op het aardoppervlak, uitgedrukt in kilogram.

Tussen haakjes , over het verschil tussen massa en gewicht, zie bijvoorbeeld :
http://www.technopolis.be/nl/watkunjedoen/indekijker/exhibits%20vd%20week/weegschaal.htm
http://ourworld.compuserve.com/homepages/gene_nygaard/weight.htm

Een liter water heeft een gewicht van één kilogram. Waarom ? Gewoon omdat we dat zo historisch gedefinieerd hebben. Zie hierover : http://nl.wikipedia.org/wiki/Liter

Eén liter van iets weegt echter niet altijd één kilogram. Het gewicht is namelijk het product van het soortelijk gewicht en het volume.
Neem bijvoorbeeld zuiver lood :  het soortgelijk gewicht van lood 11.35 gram per kubieke centimeter. Nu is één liter een volume van 1000 kubieke centimeter. Eén liter lood weegt dus 11.35 kilogram. Een echt zwaargewicht in de tabel van Mendeleev is Plutonium, met een soortelijk gewicht van 19.8 gram per kubieke centimeter. Eén liter plutonium weegt dus 19.8 kilogram.
 
Een kilogram veren weegt inderdaad evenveel als een kilogram lood, maar een kilogram veren neemt wel een veel groter volume in, dus een veel groter aantal liter, dan een kilogram lood. Het soortelijk gewicht van veren is immers veel lager dan van lood. Ook dit is een toepassing van gewicht = soortelijke gewicht maal volume.

(Overigens heb ik in dit antwoord gezondigd (mea culpa) door het soortelijk gewicht uit te drukken in gram/cm3, in plaats van in kg/m3 . Maar ja, we zijn dat nu zo in het dagelijks leven gewoon...)
Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen