Wat zijn de beroepsmogelijkheden van een paleontoloog?

Eveline, 17 jaar
5 juni 2009

Ik wil misschien paleontoloog worden, maar wat zijn de beroepsmogelijkheden daar eigenlijk van? Moet je dan zoiezo doctoreren? Moet je dan zeker op een universiteit blijven werken? Of zijn er nog andere mogelijkheden voor een paleontoloog?

Antwoord

Beste Eveline,

Paleontologen zijn in de meeste gevallen geologen met een specialisering (eventueel ook een doctoraat) in de paleontologie en aanverwante richtingen, zoals stratigrafie, paleoklimatologie en paleoceanografie. Ook sommige biologen specialiseren zich na hun studie middels een doctoraat in de paleontologie. Paleontologen/geologen  vinden loopbaanmogelijkheden binnen universiteiten en wetenschappelijke instellingen (b.v. KBIN, VITO), in het onderwijs, maar evenzogoed in de olie- en gasindustrie, de baggerindustrie, de energiesector en bij allerlei kleinere bedrijven die een beroep doen op kennis van de structuur van de ondergrond. Belangrijk om in het oog te houden is dat geologen in Vlaanderen breed wetenschappelijk geschoold worden en dat ze daardoor ook buiten het eigen domein inzetbaar zijn, dus eventueel ook in IT, bij banken en verzekeraars.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Robert Speijer

Geologie - Paleontologie - Paleoklimatologie. Geologie studeer je in Leuven!

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen