Kernenergie versus groene energie: wat is goedkoper?

Jorgen, 37 jaar
26 mei 2009

Een tijdje terug ben ik met iemand van Eandis in discussie geweest over "groene energie".
Zelf ben ik een grote voorstander van groene energie afnemen bij bv. Ecopower. Eén van de betere redens hiervoor is dat ikzelf geen enkele investering hoef te doen en dat mijn elektriciteit toch 100% groen is.

Maar nu zegt deze man van Eandis mij dat het sluiten van de kerncentrales niet kan om de eenvoudige reden dat groene energie opwekken veel duurder is dan kernenergie.

Is kernenergie ECHT goedkoper als je rekening houdt met ALLE kosten van zowel opslag van kernafval als slijtage van een windmolen?

Antwoord

Je stelt een hele moeilijke vraag. De exacte kostprijs op lange termijn uitrekenen is iets wat altijd voor discussie vatbaar zal zijn omdat er heel wat onbekende parameters zijn. Maar voor mij is dit geen technisch probleem maar een maatschappelijk. Hoeveel energie mag kosten is een maatschappelijke keuze en hangt af van hoeveel wij op dit ogenblik wensen te betalen voor duurzame energie. De op dit ogenblik goedkoopste keuze is op lange termijn misschien niet de beste.

Maar het is vooral een probleem van hoeveelheid en beschikbaarheid. Groene energie verdient alle steun die het kan krijgen en we moeten er maximaal gebruik van maken (ik ben zelf trouwens klant bij de leverancier die je aangeeft), maar we moeten beseffen dat 50 tot 60 procent van onze elektrische energie van onze kerncentrales komt. Dat vervangen door windenergie zou wel erg veel windmolens vereisen.  Zelfs als die 50% toch zou kunnen geleverd worden door windparken, stelt zich een enorm probleem tijdens een windstille dag (wat in het verleden reeds gebleken is) omdat enorme hoeveelheden energie plots van elders moeten worden ingevoerd.

Reacties op dit antwoord

  • 27/05/2009 - Jorgen (vraagsteller)

    Dankjewel voor het supersnelle antwoord! Dus in feite kunnen windmolenparken maar een aanvulling blijven op andere energiebronnen? Hetzelfde probleem met zonnepannelen: mijn zonnepannelen leveren het meeste stroom op de momenten dat er minst verbruikt wordt: nl. overdag bij heldere zon. Ik droom nog steeds van een eigen kleine micromolen, hopelijk komt hier snel schot in op gemeentelijke regelgeving.

  • 27/05/2009 -  (wetenschapper)

    De prijs van elektriciteit uit een kerncentrale die nu gebouwd zou worden kost 6 tot 8.2 eurocent per kilowattuur. Dat is de conclusie van een nieuwe “joint fact finding” studie van een 27 tal Amerikaanse experts uit de wetenschappelijke hoek, de (kern)energieindustrie en de milieubeweging onder de hoede van het Keystone Center. Met die prijs is kernenergie een stuk duurder dan elektriciteit gewonnen uit kolen, gas en windturbines op land. Zij is momenteel wel goedkoper dan elektriciteit uit windenergie op zee. Een oplossing kan er alleen komen als er gedecentraliseerd wordt. Dit wil zeggen: meerdere kleine centrales die men kan opstarten als noch zon, noch wind de nodige energie leveren. In andere landen staat men hier reeds heel ver. Bijvoorbeeld Denemarken : Biomassa (waaronder afval) is de belangrijkste duurzame-energiebron in Denemarken, met een aandeel van 70 procent in de totale duurzame-energieproductie. Het gebruik van biomassa voor de productie van energie in Denemarken is tussen 1980 en 2007 bijna verviervoudigd. Daarnaast is Denemarken een van de wereldleiders in het gebruik van windenergie. 19,8 procent van de duurzame energie wordt opgewekt via windenergie. Voor 2030 heeft de Deense overheid als doel gesteld dat 35 procent van de elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame-energiebronnen. Van kernenergie wordt in Denemarken uit milieuoverwegingen geen gebruikgemaakt. Waterkracht wordt weinig gebruikt in Denemarken. Hierin is de afgelopen paar decennia nauwelijks verandering gekomen. In 2007 bedroeg het aandeel van waterkracht in de energieopwekking slechts 0,1 procent. Denemarken heeft wel ook nog zelf olie en aardgas die deel uitmaken van de energievoorziening. Maar het is dus allemaal mogelijk!

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen