Zijn ook wij fractalen?

Bert, 25 jaar
18 mei 2009

Ik heb begrepen dat fractalen formules zijn waarop oneindig kan "ingezoomd" worden. Elders heb ik ook al de vraag gezien of planeten ook atomen zouden kunnen zijn.
Daarop kwam het antwoord dat planeten als atomaire eenheden beschreven worden. Mijn vraag ligt hierrond nog een beetje anders:
Doordat het universum oneindig groot is, kan het zijn dat ook de planeten een soort atomen zijn, als deel van een grotere entiteit? Dat oneindigheid zich dus niet enkel voordoet op afstanden, maar ook op groottes.
Ik hoop dat het geheel van de vraag een beetje duidelijk is, ik probeer de link te leggen van fractalen naar de oneindigheid in de fysische wereld, maar ik weet niet goed hoe ik dit precies moet formuleren.

Antwoord


De structuur van een atoom gelijkt wel een beetje op die van een zonnestelsel, maar is anderzijds ook sterk verschillend ervan.  Van de elektronen rond een kern kan je niet zo goed stellen waar ze zitten dan van een planeet rond een ster.  En ook is de verdeling in de ruimte in beide soorten systemen verschillend: planeten kunnen een beetje overal zitten rond hun ster, elektronen niet zo rond hun kern. 

Je kan ook een zekere analogie zien tussen een zonnestelsel en een melkweg, waar de sterren vaak een soort schijf beschrijven rond het centrum.  Maar ook hier zijn de verschillen groter dan de gelijkenissen.  En eens je naar nog grotere structuren gaat, is de gelijkenis helemaal zoek: clusters van sterrenstelsels, en de materieverdeling in het heelal gelijken helemaal niet meer op atomen.

Dat dingen soms een beetje op elkaar lijken, hoeft niet te verwonderen: zo talrijk en divers zijn de natuurwetten die aan het werk zijn nu ook weer niet.  Maar het idee alsof het heelal een soort Russische pop zou zijn, met kleinere structuren die in de grotere passen en er sterk op lijken, klopt toch niet zo goed met hetgeen we zien.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen