Is homoseksualiteit zoals we die vandaag kennen iets van alle tijden?

Lieven, 18 jaar
12 mei 2009

Vandaag de dag kunnen holebi's trouwen, kinderen adopteren, enz.
Maar hoe zat dat vroeger?
Ik weet al dat er in de klassieke oudheid zoiets was als een oudere man die jongere mannen leerden omgaan met hun seksualiteit.
Ook ben ik op de hoogte van de straffen op sodomie e.d. in de late middeleeuwen.
Maar over feitelijke liefde weet ik nog niets.
Als homoseksualiteit in de genen zit, moeten er altijd toch al holebi's geweest zijn?
Hoe komt het dan dat homoseksualiteit wisselend succes heeft door de tijd? Kan men spreken van trends?

Antwoord

Voor zover het in de genen in grote of kleine mate aanwezig is, is het van alle tijden. Althans de gerichtheid tot iemand van het gelijke geslacht. Afhankelijk van de (culturele, sociale) omgeving kan dat tot geslotenheid of openheid leiden, althans volgens de lokale culturele geplogenheden. Bv. zoals je zelf schrijft in het oude Griekenland tussen ouderen en jongeren onder de vorm van een soort mentorschap. De tolerantie of verdraagzaamheid in een bepaalde tijd voor een bepaald gedrag is op dat vlak bepalend. Denk maar aan andere vormen van vreemd gedrag of kledij...

Waarom nu de ene samenleving toleranter is t.a.v. bepaalde gedragingen, of in het algemeeen zou een historisch-sociologisch onderzoek vergen. Een hypothese zou kunnen zijn: in economische hoogconjunctuur zal men wat verdraagzamer zijn dan in laagconjunctuur. Waarom? Omdat in crisisperiodes afwijkend gedrag nog als meer bedreigend overkomt en men dat liever teruggrijpt naar 'oude zekerheden' (al dan niet ideologisch-mythisch ingevuld)... Aanwijzing: zie de jaren twintig, de jaren zestig...

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw