Wat is zijn de energie-omzettingen van capillaire werking? Is de energiebron ervan warmte?

Heide, 16 jaar
8 mei 2009

Ik vroeg me af waarom een perpetum mobile onmogelijk is. Dat perpetum mobiles waarbij er energie uit het niets opgewekt wordt onmogelijk zijn, vind ik logisch, maar ik versta niet waarom de soort waarbij warmte-energie (ontaarde energie) omgezet worden naar bruikbare energie onmogelijk zijn.

Het antwoord van deze vraag zit waarschijnlijk in energieomzettingen en daarom stelde ik mij de vraag of het niet mogelijk zou zijn om warmte-energie te gebruiken om een andere energievorm te krijgen. Toen kwam ik bij capillaire energie: als je een opstelling maakt waarbij water omhoog gezogen wordt en er vervolgens weer door druk uitgeduwt wordt, wat is dan de energieomzetting?

Als capillairen zich vullen met water, welke energiebron wordt er dan gebruikt? Is dit warmte?

Antwoord

Je stelt veel vragen tegelijk. Ik zal daarom je vragen copieren en per deel trachten te beantwoorden.

Ik vroeg me af waarom een perpetum mobile onmogelijk is. Dat perpetum mobiles waarbij er energie uit het niets opgewekt wordt onmogelijk zijn, vind ik logisch, maar ik versta niet waarom de soort waarbij warmte-energie (ontaarde energie) omgezet worden naar bruikbare energie onmogelijk zijn.

Elke thermische motor zet warmte om in bruikbare energie. Maar het is een fundamentele wet uit de thermodynamica die zegt dat een motor nooit ALLE warmte kan omzetten in nuttige energie. Een motor zal dus warmte onttrekken aan een warm reservoir (meestal met behulp van een verbranding), een deel daarvan omzetten in nuttige arbeid en een deel warmte moeten afgeven aan een koude reservoir (meestal de omgeving).

Dit heeft te maken met het feit dat warmte een chaotische vorm van energie is: je kan een drukverschil opbouwen langs beide zijden van een zuiger door aan een kant de lucht te verwarmen en aan de andere kant de lucht te koelen: zo kan je een deel van de warmte-energie omzetten in een lineaire beweging, maar een deel warmte ben je dus kwijt. Het koelen is nodig, anders had je aan beide kanten van de zuiger dezelfde druk.

Het antwoord van deze vraag zit waarschijnlijk in energieomzettingen en daarom stelde ik mij de vraag of het niet mogelijk zou zijn om warmte-energie te gebruiken om een andere energievorm te krijgen. Toen kwam ik bij capillaire energie: als je een opstelling maakt waarbij water omhoog gezogen wordt en er vervolgens weer door druk uitgeduwt wordt, wat is dan de energieomzetting? Als capillairen zich vullen met water, welke energiebron wordt er dan gebruikt? Is dit warmte?

Een capilair kan zich vullen dankzij de verschillende aantrekkingskrachten tussen de moleculen.
Zie ook het antwoord op vraag 5093.
Vergeet niet dat je eenzelfde hoeveelheid energie moet leveren om de vloeistof terug uit het capilair te duwen, dus je kan er niets mee winnen.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen