Van buzzwords tot kolenengels

-

TAKEOFFANTWERP, Kleine Kauwenberg 19, Antwerpen

Op 29 maart laat Wetenschap Centraal de professoren Reinhild Vandekerckhove en Sarah Bernolet (Departement Taalkunde) aan het woord. Zij buigen zich over de oproep van de Nederlandse Taalunie aan de Nederlandse en Vlaamse overheden om te waken over de positie van het Nederlands in het hoger onderwijs en belichten de impact van leesgedrag op taalvaardigheid.Nederlandse taalvaardigheid in het hoger onderwijs en het Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs: daar gaan we ons in verdiepen. En we verkennen ook de invulling en impact van meertaligheid. Reken je verschillende varianten van het Nederlands als meerdere talen? Is meertaligheid vooral een troef of ook een uitdaging van voor het talige functioneren van een student?

Dit wordt geen pleidooi tegen het Engels, maar wel een intrigerende kijk achter de coulissen van je eigen taalgebruik.
Don't let the cheese be eaten from your bread and have your say in our discussion!

Praktisch
Wetenschap Centraal start om 19u30.
Na een levendige uiteenzetting door de spreker en een korte pauze, is er tijd voor debat.
Om 21u15 wordt afgesloten.

Iedereen is welkom; de toegang is gratis.

 

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen