Kunnen er meerdere universums bestaan? Hoe kunnen we ons die dan voorstellen?

Danny, 50 jaar
17 april 2009

Ons heelal is in een fractie ontstaan en beginnen uit te dijnen. Kan dus elders uit het niets, ook in een fractie, iets ontstaan dat zal uitdijnen tot een gelijkaardig universum dan het onze?

Antwoord


Inderdaad, er kunnen meerdere 'universa' zijn, en dan is de verzameling van al die universa van een hogere orde, een soort 'superuniversum'.

We hebben het al meegemaakt in het verleden:
- Toen Copernicus beweerde dat de Aarde rond de Zon draait, impliceerde dat dat de andere sterren ook zonnen zijn, die ver van ons af staan.  Onze vroegere 'wereld' werd nu ons 'zonnestelsel', nog slechts een klein deeltje van de wereld van de sterren in ons melkwegstelsel.
- Een honderdtal jaar geleden werd duidelijk dat de 'nevels' aan de hemel aparte sterrenstelsels zijn.  Alle sterren die we met het blote oog zien, en vele andere, behoren tot een lokaal systeem, het Melkwegstelsel, dat echter slechts een van de vele sterrenstelsels is.  In eerste instantie sprak men trouwens over die andere als 'eiland-heelallen'.

Toch is het nu misschien iets anders.  De voorbeelden hierboven tonen aan hoe we via waarnemingen daadwerkelijk tot de vaststelling kwamen dat het verder reikt dan we in eerste instantie dachten. Maar objecten buiten ons heelal hebben we nog niet gezien!  Vaak wordt echter over 'andere universa' gesproken in een context waarbij men vertrekt van een zekere verwondering over hoe ons heelal is.  De vaststelling dat het ook anders gekund had, wordt afgedaan met het argument dat er ook vele andere heelallen zijn, die erg verschillen van het onze.  Maar laten we ons toch houden aan het adagium 'eerst zien, dan geloven'.  Andere heelallen waar we per definitie niets van kunnen waarnemen, horen misschien meer thuis in 'science fiction' dan in 'science'.  Dus misschien nog wat wachten vooraleer 'superuniversum' ernstig te nemen.

Pas op ook met het gebruik van het woord 'elders'.  Dat betekent 'op een andere plaats in onze ruimte'.  Welnu, de ruimte en tijd zoals wij die kennen, horen bij ons heelal.  Een ander heelal heeft een andere ruimte en een andere tijd.  Ook ons voorstellingsvermogen is in zekere product van het heelal waarin wij geboren zijn, en is niet heel nuttig voor die 'andere heelallen'.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw