Waarom kan licht niet ontsnappen uit een zwart gat ?

Valentin, 49 jaar
6 maart 2009

Licht kan niet ontsnappen uit een zwart gat .... dat weet ik. Maar wanneer is een zwart gat ... een zwart gat ?
Komt dat omdat de massa van 'het gat' zo groot geworden is, dat de ontsnappingssnelheid groter is dan 300.000km/s (snelheid van licht) ?
Ik weet dat de ontspanningssnelheid van de Aarde +/- 8 km/s is. Een zwart gat zou dus een massa moeten hebben van meer dan 37500 keer de Aarde.
Klopt mijn redenering ?

Antwoord

Je redenering klopt in zekere zin dat het licht niet weg kan omdat de ontsnappingssnelheid groter wordt dan de lichtsnelheid.

Maar de ontsnappingsnelheid hangt niet enkel af van de massa van een hemellichaam, maar ook van de straal. Als je een hemellichaam neemt met 37500 keer de massa van de aarde, maar met dezelfde dichtheid, dan is de straal 33 keer groter. De ontsnappingssnelheid is daardoor slechts 33 keer groter.

Om tot een zwart gat te komen is het belangrijk dat de dichtheid van het hemellichaam voldoende toeneemt, zodat je veel massa hebt, maar toch een kleine (kritische) straal

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw