Wat is het wettelijk standpunt van België rond klonen?

Ellen, 37 jaar
10 maart 2008

Antwoord

In België wordt het klonen (of kloneren) van mensen geregeld door de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo’s in vitro (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 mei 2003).

Deze wet verbiedt het reproductief menselijk kloneren. Daaronder wordt verstaan: het voortbrengen van één of meerdere menselijke individuen van wie de genen identiek zijn met die van het organisme van waaruit het kloneren werd gerealiseerd. Dit verbod is in belangrijke mate gegrondvest op een (unaniem) advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (zie www.health.fgov.be/bioeth). De belangrijkste argumenten hadden te maken met de wetenschappelijke, technische en ethische onzekerheden die aan een dergelijke techniek kleven. Wie zich niet aan deze regels houdt, kan niet alleen veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en een geldboete van 1.000 tot 10.000 euro (of tot één van die straffen alleen) maar ook een verbod oplopen om gedurende vijf jaar enige medische of onderzoeksactiviteit uit te oefenen.

Daarentegen is het zogenaamd therapeutisch kloneren onder bepaalde voorwaarden wel toegelaten. Deze techniek laat toe “autologe weefsels” te bekomen. Deze weefsels kan men dan inplanten om bijvoorbeeld beschadigde organen te vervangen of aangetaste functies te herstellen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw