Is het mogelijk om door genetische manipulatie uitgestorven organismen (zoals dinosaurussen of mammoeten) terug te halen door kunstmatige bevruchting?

Ward, 18 jaar
24 januari 2009

Ik heb vernomen van onbetrouwbare bronnen dat door het smelten van de gletsjers uitgestorven dieren zijn teruggevonden en helemaal ontrafeld en dat het mogelijk zou zijn om ze opnieuw op de planeet te brengen door kunstmatige bevruchting.

Antwoord

Beste Ward,

Het is inderdaad zo dat men regelmatig ingevroren mammoets terugvindt in smeltend ijs, als gevolg van de klimaatopwarming. Onlangs werd een belangrijk deel van het DNA-genoom van een mammoet ontrafeld. In het topvakblad Nature van 20 november 2008 werd de vraag gesteld door wetenschappers of het mogelijk zou zijn met deze informatie mammoets te klonen. Hiervoor moet men het volgende doen:

1) nog nauwkeuriger in kaart brengen van het volledige DNA-genoom; probleem: als er teveel fouten in zitten, als gevolg van DNA-schade die onvermijdelijk is wanneer cellen traag invriezen en daarna weer traag ontdooien, zal het niet werken (te veel mutaties om levensvatbaar te zijn); mogelijke oplossing: veel verschillende mammoetstalen verwerken, hetgeen zeer veel werk en geld zal kosten
2) met dat DNA moet men het juiste aantal chromosomen samenstellen van de mammoet; probleem: men heeft deze informatie niet; mogelijke oplossing: indien mammoets hetzelfde aantal chromosomen hadden als olifanten, dan zou het misschien kunnen werken, maar lijkt onwaarschijnlijk
3) de chromosomen bestaan niet alleen uit DNA; er zijn nog andere factoren nodig die aan DNA binden en het chemisch modificeren; als men dit niet op de goede manier doet zal het ook niet werken
4) alles verpakken in een kernmembraan en vervolgens dit in een ontkernde eicel steken van een olifant; probleem: als het eerste deel al zou lukken, blijft het zeer moeilijk om eicellen te bekomen van olifanten (en men moet er veel hebben om kans op succes te hebben)
5) de eicel in de baarmoeder van een olifant (draagmoeder) steken - dit is misschien nog het minste probleem - en dan hopen dat het in die baarmoeder kan groeien tot de geboorte; dit zal alleen lukken als de mammoet-baarmoeder sterk leek op die van de olifant (wat men niet weet).

Besluit: in principe zou het kunnen, maar de technische problemen zijn enorm, en de kosten die aan dit werk verbonden zijn, zijn dat ook. Het is dan ook zeer de vraag of men zoveel geld en moeite moet steken in zulk een project dat grote kans heeft om te mislukken. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw