Komt er een strafrechtelijke vervolging als een land de Conventie van Genève niet respecteert?

Koen, 19 jaar
21 januari 2009

Wat kan er gebeuren wanneer een land de conventie niet respecteert? Heeft de internationale gemeenschap dan enige strafrechterlijke macht om (wat?) te doen?

Antwoord

Beste Koen,


De schendingen van de Conventies van Genève worden beschouwd als oorlogsmisdaden. Naast de strafrechtelijke maatregelen die individuele landen zelf kunnen nemen, kan de internationale gemeenschap op twee manieren reageren:

  1. Ofwel wordt er door de Verenigde Naties een tribunaal opgericht, dat bevoegd is om oorlogsmisdaden te vervolgen. Dit is bvb. het geval geweest met Rwanda en ex-Joegoslavië. Na de Tweede Wereldoorlog werd op basis van een overeenkomst tussen de geallieerden ook een tribunaal opgericht om de oorlogsmisdaden van de kopstukken van nazi-Duitsland te berechten (het zgn. Nueremberg-tribunaal)
  2. Ofwel wordt de zaak behandeld door het Internationaal Strafhof. Heel wat landen erkennen de rechtsmacht van dit hof echter niet en de zaak kan slechts voor het Hof komen wanneer deze naar het Hof wordt doorverwezen (1°) door de VN-Veiligheidsraad of (2°) een Staat die partij is bij het verdrag over het Internationaal Strafhof, ofwel (3°) wanneer een Staat die partij is bij het verdrag zelf niet bereid is of niet in staat is om de betrokkenen te vervolgen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw