Vanwaar komt het woord 'zebra'?

Lieselotte, 14 jaar
19 januari 2009

Ik vroeg me al een tijdje af vanwaar sommige woorden nu eigenlijk komen. Op de meeste heb ik zelf antwoord gevonden, maar deze blijft knagen: 'zebra' Hoe komt men er nu op om een zebra 'zebra' te noemen?

Antwoord

Beste Lieselotte,

het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft volgende mogelijke verklaring: Het Nederlandse woord zebra is waarschijnlijk ontleend aan het Portugees - dat lijkt plausibel, want de Portugezen waren ongetwijfeld bij de eerste Europeanen die zebras ontmoetten toen ze naar het zuiden van Afrika reisden, zij konden het dier dus als eerste Europeanen benoemen, en de naam die zij gegeven hadden via hun reisverslagen 'importeren' in Europa.

Maar hoe komen de Portugezen dan op het woord voor zebra? Het Portugese woord zebra betekende in de 16e eeuw in feite 'wilde ezel' (een diersoort die intussen uitgestorven is). Zebras leken wellicht op wilde ezels en kregen dus dezelfde naam. Etymologisch is zebra afkomstig van het Latijnse equiferus, een samenstelling van equus 'paard' en ferus 'wild'. Die vorm veranderde in volks Latijn, waarvan het Portugees afstamt, vermoedelijk naar eciferus en vandaar naar ezebrario en cebrario in het vroegste Portugees, om uiteindelijk zebra te worden.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Hendrik De Smet

Historische taalkunde

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw