Hoe komen chemische stoffen aan hun kleur?

Rowald, 15 jaar
14 januari 2009

Het is misschien wat een rare vraag, maar er moet toch een verklaring voor zijn. Waarom is zwavelpoeder geel? Waarom ziet kaliumpermanganaat paars? Hoe komt NaCl aan zijn witte kleur? Dit zijn dingen die voor de hand liggen, maar er schuilt waarschijnlijk een chemische verklaring achter. Heeft het te maken met hun structuur?

Alvast bedankt

Antwoord

Beste Rowald,

Dat is een interessante vraag, hoe komen stoffen aan hun kleur. Het eerste wat men hierbij kan opmerken is dat de kleur bepaald wordt door de wijze waarop een stof in wisselwerking treedt of reageert op licht. Wit licht is zoals je waarschijnlijk weet een mengsel van alle mogelijke kleuren van licht. Heel simplistisch kun je ervan uitgaan dat die kleuren blauw, geel en rood zijn. De kleur van een  stof ontstaat doordat die stof een bepaalde kleur uit het licht opneemt of absorbeert, datgene wat overblijft wordt weerkaatst en zien we als de kleur. Bijvoorbeeld stel dat een stof blauw licht absorbeert dan blijft geel en rood over en zien wij deze stof als zijnde oranje (geel+rood); stel dat het rood licht absorbeert dan zien wij deze stof als zijnde groen (blauw+geel). Dat verklaart de kleur die wij zien als zijnde de kleur van die stof.

Nu blijft nog de vraag waarom absorbeert een bepaalde stof bv. blauw licht en geen rood. Dat heeft te maken inderdaad met de chemische structuur van die stof. Nu dan moeten we even in de details van die structuur gaan kijken. Om daar niet te ver in te gaan zou ik voorstellen dat we ons concentreren of één van de bouwstenen van stoffen, nl. elektronen. Elektronen zijn elektrisch negatief geladen deeltjes die in een stof een welbepaalde energie hebben. Zij kunnen van energie veranderen door energie op te nemen en daarbij te springen naar een toestand van hogere energie. Voor de elektronen in een stof zijn de mogelijke hogere energietoestanden welbepaald en afhankelijk van de opbouw of structuur van die stof, maw de hoeveelheid energie dat die elektronen nodig hebben om naar een hogere energietoestand te springen is verschillend en ook typisch voor iedere stof . Is die energie te weinig of veel te veel dan kunnen ze niet springen. Nu zonder in details te willen treden, kunnen ze dit springen naar hogere energie alleen maar doen door licht te absorberen en de hoeveelheid energie dat een bepaald soort licht heeft is afhankelijk van zijn kleur. Rood licht is minder energierijk dan geel licht dat op zijn beurt minder energie bevat dan blauw licht. En dus naargelang de stof neemt die een bepaalde kleur op en zien we dan de rest van het licht als "de kleur" van bv zwavel.

Ik hoop dat je hier wat mee geholpen bent

vriendelijke groeten

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw