Waarom hebben sommige mensen meer last van statische elektriciteit dan anderen?

Frieda, 23 jaar
7 mei 2008

Waarom lijken sommige mensen méér last te hebben van statische elektriciteit dan anderen? Vaak zie je dat zelfs binnen eenzelfde gezien, zelfs al kiezen ze voor (katoenen) kleding zonder wol of synthetische vezels en de juiste schoenzolen, en zelfs als ze natuurlijke materialen in hun woning geïntegreerden. En hoe kan een overgevoeligheid hieraan gereduceerd worden? Kan er een statische ontlading plaatsvinden op een niet al te oncomfortabele manier? Is het mogelijk dat een hevige statische schok op enige manier schade aanbrengt aan het lichaam?

Antwoord

Iedereen is min of meer even gevoelig voor elektrische ontladingen, vandaar de "algemene" veiligheidsvoorschriften voor elektriciteitsinstallaties, voor pacemakers, voor defibrillatoren enz. Wat wel verschillend is, is de impedantie van het menselijk lichaam (impedantie = simpel uitgedrukt de resultante als je bij een halfgeleider geleiding en weerstand tegenover elkaar zet). 

De mens is een halfgeleider omdat hij bestaat uit zeer geleidende structuren (bloed, zenuwen, spieren) en weinig-geleidende structuren (bot, huid). Om een elektriciteitsontlading te voelen moet daarom een overgangsweerstand overwonnen worden. Vandaar dat rubber voetzolen en hout kunnen beschermen bij gewone elektriciteit, maar totaal zinloos zijn bij een blikseminslag. Dit voorbeeld verduidelijkt dat in bepaalde omstandigheden de statische elektriciteit sterk kan toenemen (bv. rotor van een helikopter, veel frictie enz) en anderzijds de weerstand individueel bepaald of afhankelijk is. 

In het zweet van bijvoorbeeld de handen zitten geleidende elektrolyten (natrium, kalium en chloor), maar de concentraties en verhoudingen ervan zijn voor niemand gelijk, dus ook de geleiding is ongelijk. Eelt of verweerde handen kunnen een verhoogde weerstand hebben vergeleken met iemand met zachte, natte handen, met juwelen of wonden in de handen. Dit zijn o.a. enkele elementen die de sterkte van een (statische) en andere elektrische ontlading beïnvloeden. 

Statische elektriciteit kan bij mechanische, draaiende toestellen zeer hoog oplopen en daardoor direct of indirect dodelijk zijn. Bv. een bergklimmer wordt getroffen door "Sint-Elmsvuur" (= statische ontlading op metalen bijl of zo), en valt daardoor. Hij is dan niet verongelukt door de vonk, wel door de val. Wat een indirect, secundair, gevolg is.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

MSc Dirk Danschutter

Itensieve zorgen kinderen - humanitaire rampen en veldhospitalen - weekmakers en plasticizers in medisch materiaal en het effect op het lichaam

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2 1050 Elsene
http://www.vub.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw