Waarom gedraagt de 4de dimensie (tijd) zich niet als de andere?

Erik, 40 jaar
12 december 2008

Ik kan mij vrij in de 3 ruimtelijke dimensies bewegen. Dansers maken daar hun beroep van.
Maar ik kan niet vrij in de tijd bewegen.
Sterker nog: ik kan niet vooruit of achteruit.

Is tijd dan wel een dimensie?
Ik bedoel het niet filosofisch. Ik vraag me eerder af waarom er zo gemakkelijk met ruimte-tijd wordt gerekend in de fysica als die 4de dimensie zich eigenlijk helemaal niet als de andere dimensies 'gedraagt'.

Antwoord

Beste Erik,

Om ingenieursproblemen of problemen in de natuurkunde op te lossen, gebruikt men soms coördinatenstelsels. Men noemt soms de 'dimensie' van een probleem het aantal relevante variabelen die met elkaar interageren, of simpelweg het aantal assen in een assenkruis van een 'tekening' van het probleem. Zo is de eenparig versnelde rechtlijnige valbeweging een probleem dat men typisch met een schets met twee assen bestudeerd: één ruimtelijke en één tijd dimensie.

Volgens de speciale relativiteitstheorie is het mogelijk dat een gebeurtenis A volgens één observator voor B plaats vindt, terwijl dit volgens een andere (bewegende) observator net omgekeerd is. Er is geen absolute definitie voor gelijktijdigheid. Als men een schets maakt van één ruimtelijke en één tijdsdimensie, en men duidt daarin de punten van gelijke tijd en gelijke positie op aan ten opzichte van een bewegende waarnemer, is het alsof ruimte en tijd wat vermengen als men beweegt.

De tijd gedraagt zich anders dan de ruimtelijke dimensies omdat klassieke fysische theorieën, allen voldoen aan het principe van causaliteit. Dat wil zeggen dat een bepaalde gebeurtenis in de ruimtetijd enkel afhankelijk is van gebeurtenissen in de ruimtetijd die binnen de lichtkegel van de gebeurtenis liggen. De lichtkegel is de verzameling van gebeurtenissen die kunnen verbonden worden via een lichtstraal. Daarom is er geen model die tijdreizen toelaat.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw