Ik heb klierkoorts. Mijn zwangere vrouw heeft dit nooit gehad. Is het gevaarlijk voor onze foetus?

Gert, 25 jaar
9 december 2008

Mijn vrouw is zwanger en uit haar onderzoek blijkt dat ze nog nooit klierkoorts gehad heeft. Moest ze het nu van mij betrappen, is dat dan gevaarlijk voor onze foetus van 5 maand oud?

Antwoord

Strikt genomen wordt het syndroom klierkoorts (jongeren en volwassenen met koorts, gezwollen klieren, vermoeidheid en keelpijn, al hoeven die niet steeds samen op te treden) veroorzaakt door het Epstein-Barr virus (EBV). Hiervan is niet beschreven dat het bij infectie van de zwangere afwijkingen aan de vrucht veroorzaakt, en is er dus geen probleem.

Echter, dergelijke symptomen zijn niet zo specifiek: een gelijkaardig beeld zonder keelpijn kan veroorzaakt worden door het Cytomegalovirus (CMV). Infectie van de zwangere met CMV levert weldegelijk gevaar op voor de ongeboren vrucht. Daarom wordt bij zwangeren de immuniteit tegen CMV gemeten. Is zij CMV seropositief dan is er (nagenoeg) geen gevaar. Enkel indien zij het niet is en het niet zeker is dat bij u EBV de oorzaak van de symptomen is, kan het geruststellend zijn om bijkomende onderzoeken te doen. Huisarts of gynaecoloog kunnen u hierbij adviseren.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw