Waarom roddelen mensen toch zo graag?

Mieke, 33 jaar
20 november 2008

Waarom doen mensen dit graag? Bij ons op het werk komt het frequent voor.

Antwoord

De Engelstalige versie van Wikipedia biedt over roddelen een goede samenvatting van een artikel dat in Scientific American verscheen in oktober jl. De belangrijkste functies/verklaringen van roddelen worden als volgt opgesomd:
. het normaliseren en versterken van morele grenzen binnen een taal-gemeenschap
. het opbouwen en versterken van een gevoel van gemeenschap, een gemeenschap met gedeelde interesses en gedeelde informatie
. het optrekken van structuren van sociale verantwoording
. het onderhouden van sociaal "opsmukgedrag" ("grooming", zoals het onderhouden van elkaars vacht onder primaten): roddelen is minder belangrijk voor de informatie over het object dan voor de band die het creëert tussen de roddelaars, voor wie de roddelinhoud vaak niet zo belangrijk is, maar wel het feit dat ze zich samen distantiëren van het roddelobject
. het ter hand stellen van een middel om dingen te weten te komen over mensen die nuttig kunnen zijn bij het bepalen van wie men als sexuele partner neemt (vandaar dat roddelen vaak over sexueel gedrag gaat: het laat toe om te weten of iemand wel trouw genoeg is, of daarentegen wel populair genoeg is, naargelang van wat men aantrekkelijk/belangrijk vindt)
. passieve agressie toelaten, waarmee men anderen kan buitensluiten zonder actief iets tegen die persoon gedaan te hebben
. informatie verspreiden binnen een bedrijf op een directe, "peer-to-peer" manier, die de gangbare kanalen doorkruist en de eigen positie kan veiliger maken


Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

prof. Gert Buelens

Engelse en Amerikaanse literatuur Amerikanistiek Gender en seksualiteit

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt geco├Ârdineerd door EOS vzw