Wat maakt een klank tot woord/letter?

Jesse, 15 jaar
19 november 2008

Als een dier iets brult, kan ik dat niet omzetten in letters (ze schreeuwen niet echt, "graaauw"). Als een mens iets brult, is dat vaak veel makkelijker. Als iemand praat is het uiterst simpel. Waarom? Waar zit het verschil tussen gesproken tekst en trompetgeschal?

Antwoord

In de vraag zitten twee zaken vervat.

1. Het brullen van een dier is veel moeilijker om te zetten in "letters" dan het geroep van een mens. Dit heeft te maken met het verschil tussen de spraakorganen van een mens en de geluiden die een dier of een ding maken. De spraakorganen van een mens brengen klanken voort die dezelfde zijn als deze van onze natuurlijke talen, waarvoor we een alfabet ("letters") hebben ontwikkeld. Letters zetten de klanken van een menselijke taal zo goed mogelijk om, onder meer omdat taalklanken geordend zijn. Ze vormen een structuur. Hoewel ook de letters geen volledig trouwe weergave zijn van taalklanken. Denk maar aan het feit dat we soms twee of meer letters gebruiken om één klank weer te geven (bv oe komt in het Nederlands met één klank overeen). Dus gesproken tekst omzetten in letters is in feite ook niet "uiterst simpel".

2. Het geroep van een mens is minder gemakkelijk in "letters" om te zetten dan een gesproken tekst. Dit heeft te maken met het feit dat woorden en zinnen niet alleen klanken zijn in tegenstelling tot het gebrul van een leeuw, het gebrom van een motor of het wenen van een kind. Woorden zijn niet alleen geordende klanken, maar bovendien hebben ze een betekenis : ze roepen bij ons een "beeld" van de realiteit op. Ze bestaan dus allemaal uit twee delen : concrete klanken en concepten of ideeën. Als ik denk aan het woord "spook", dan hoor je in gedachten niet alleen klanken (s - p - oo - k), maar je hebt ook een beeld, een concept voor ogen. Dat maakt dat je het gesprokene gemakkelijker  in woorden met klanken en dus met letters kan omzetten dan geroep, gebrom of gebrul. In het laatste geval gaat het alleen om klanken, niet om beelden van concepten of dingen. Het zijn dus geen "taaltekens", terwijl de woorden uit een gesproken tekst juist wél tekens zijn, dus bestaande uit klanken + concepten.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw