Waarom komt 'van...' bij achternamen in het Engels niet voor als 'from..'

Tine, 18 jaar
21 september 2008

In het Nederlands zijn er talloze mensen waarvan hun familienaam begint met Van ... (Vandenberghe, Van den Broecke, etc) en dit heeft meestal een logische verklaring maar waarom komt dit bvb in het engels niet voor. je hoort toch nooit "Peter From ..."

Antwoord

Om naar iets te kijken, kan je dat doen vanuit verschillende oogpunten. In het Nederlands duidt de 'van' in 'vandenberghe' duidelijk aan waar iemand vandaan komt. In het Engels zal men gewoon de plaats noemen waar iemand woont. Zo vind je inderdaad 'Mount', 'Mont', 'Hill', ... als familienaam zonder voorzetsel. In het Engels duidt men de plaats waar iemand woont gewoonlijk aan met het voorzetsel 'at', 'he lives at' niet 'from'. Heel vaak ook wordt een genitief gebruikt en dan vind je vb. 'Harringtons' als familienaam.

Wat je wel in het Engels hoort, maar dan zitten we eerder bij de Ieren, zijn namen die met een O' beginnen, O'Hill, bijvoorbeeld. En dat komt overeen met de 'van' in 'vandenberghe', 'o'  betekent namelijk 'of the'.

Om meer te weten te komenover familienamen kan u misschien een kijkje nemen in een van de vele boeken over Engelse familienamen die opgesomd staan in de online bibliotheek van de Universiteit van Virginia (http://www2.lib.virginia.edu/genealogy/general/surname_dictionaries.html).

Dit is een mooi voorbeeld waarmee we kunnen aantonen dat in verschillende talen de wereld vanuit verschillende perspectieven bekeken wordt en dat het dus ontzettend belangrijk is om die meertaligheid in de wereld te behouden zodat we ook die verschillende perspectieven blijven behouden en niet alles op eenzijdige manier gaan bekijken.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt geco├Ârdineerd door EOS vzw