Hoe worden nieuwe schelpen geboren?

Marjolein, 24 jaar
19 september 2008

Door met vakantie gegaan te zijn aan zee, is die vraag me toch bijgebleven. Ik herinner me hoe ik als kind al schelpjes raapte en zie dat andere kinderen ook nog doen. Wordt die voorraad dan nooit uitgeput of worden schelpjes geboren? En hoe dan? En indien ja, groeien ze dan ook nog? En hoe wordt bepaald wat voor schelp zo'n schelp zal worden?

Antwoord

Je moet weten dat de meerderheid van de schelpen die je op strand vindt niet op het strand zelf groeien, maar in de bodem van de zandbanken en de ertussen gelegen geulen die net voor onze kust gelegen zijn. Schelpjes brengen er hun hele leven door, maken op geregelde tijdstippen nakomelingen aan en gaan er na X aantal jaar uiteindelijk dood.

Na een storm en aanlandige wind kunnen hele afgestorven schelpenbanken aanspoelen op het strand. Aan de Belgische kust worden ook vele stukken strand artificieel opgehoogd met zand uit zee. Dit gebeurt om de stranden beter bestand te maken tegen stormgeweld en een stijgende zeespiegel. Tussen dat zand zitten vaak ook heel wat schelpen.

Deze schelpjes worden dan gebruikt voor de zomerse handel in papieren bloempjes. We wijdden er een tijdje terug een volledig artikel aan in het tijdschrift 'De Grote Rede': www.vliz.be/docs/groterede/GR19_PapierenBloemen.pdf.

Schelpen planten zich voort door op een bepaald moment eitjes en sperma in het water vrij te laten. Deze versmelten en de gevormde larve blijft een tijdje 'rondhangen'. Ze worden eventueel meegenomen met de stroming naar andere gebieden. Na een aantal dagen of weken (afhankelijk van de soort, de watertemperatuur en andere omgevingsfactoren) begint deze larve een piepklein schelpje te ontwikkelen. Hierdoor worden ze zwaarder en zinken ze naar de bodem. Daar blijven ze dan hun hele verdere leven.

Hoe zo een schelp nu juist groeit en zijn vorm krijgt, kun je nalezen in een eerder beantwoorde vraag in 'ikhebeenvraag.be': Hoe wordt een schelp gevormd? (zie vraag 1165).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Nancy Fockedey

Mariene, estuariene en kustwetenschappen in de breedste zin van het woord.

Vlaams Instituut voor de Zee
Wandelaarkaai 7 8400 Oostende
http://www.vliz.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw