Waarom wordt de VS niet voor het Internationaal Gerechtshof gedaagd ?

Jonas, 19 jaar
11 september 2008

De VS probeert al jaren de democratie uit te dragen naar andere landen, om enkele voorbeelden aan te kaarten: Vietnam, Guatemala, Nicaragua of Irak, meestal is het uitdragen van de democratie een excuus om de achterliggende redenen te verstoppen.
De echte reden: een controle in de betreffende regio te verkrijgen of sleutelmarkten te vrijwaren, enz. Deze acties gaan vaak gepaard met geweld tegen burgers en steun aan terroristen(in Centraal-en Zuid-Amerika was dit toch het geval), moest een land als bv. Iran dit doen was deze al lang voor het gerecht gedaagd, waarom kan dat dan niet bij de VS?

Antwoord

Dag Jonas,

Het antwoord op je vraag is eenvoudig. Het betreft een probleem van (on)bevoegdheid van het Internationaal Gerechtshof (hierna IGH).

Het internationaal recht poneert immers het principe van de soevereine gelijkheid der Staten. Dit betekent onder meer dat een Staat een andere Staat niet kan dagvaarden voor het Internationaal Gerechtshof, zonder zijn toestemming (zie art. 36 Statuut). Deze toestemming of aanvaarding van de verplichte rechtsmacht van het IGH kan worden uitgedrukt:

- op een formele dan wel op een informele wijze (dit laatste noemt men "forum prorogatum");

- hetzij vóór hetzij nà het ontstaan van het internationaal juridisch geschil.

De formele aanvaarding van de verplichte rechtsmacht van het IGH geschiedt hetzij via een éénzijdige verklaring van aanvaarding van de verplichte rechtsmacht van het IGH, hetzij via een verdrag(sclausule).

Zonder de instemming van de VS, is het IGH dus ONBEVOEGD.

Mvg,

Cédric VAN ASSCHE

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw